Ansökningswebben är öppen under ansökningsperioden och om- och nyvalsperioden.
Ta gärna hjälp av din studie- och yrkesvägledare att göra valen i din ansökan.
Läs gärna igenom guiden ”Hur du gör din ansökan” eller titta på ansökningsvideon här nedan om du vill ha hjälp med hur ansökningswebben fungerar och hur du gör din ansökan.

Guide: Hur du gör din ansökan (PDF – 1,12 MB)

För att ansökan ska vara giltig måste du skriva ut din ansökan efter att du bekräftat den, skriva under den och lämna den till din studie- och yrkesvägledare, detta blir kvittensen. Om du gör ett omval ska även det skrivas ut, skrivas under och lämnas till din studie- och yrkesvägledare. Den nya ansökan ersätter då den du tidigare gjort. Har du ingen studie- och yrkesvägledare ska den underskrivna bekräftelsen, kvittensen, skickas in till Antagningsenheten Sjuhärad.

Val av modersmål
Många gymnasieskolor vill veta om du vill läsa ditt modersmål på gymnasiet och då ska du välja det i samband med din ansökan. Om du har ett annat modersmål än svenska men inte vill läsa det på gymnasiet ska du inte fylla i det någonstans.

Val av svenska som andraspråk
Många gymnasieskolor vill veta om du har läst svenska som andraspråk på grundskolan och vill fortsätta att läsa det på gymnasiet, då ska du välja det i samband med din ansökan.

Val av språk och idrott
Vid ansökan till högskoleförberedande program ska du välja vilket eller vilka moderna språk som du vill läsa. Beroende på om du har läst modernt språk tidigare kan du välja mellan steg 1 – 3. Varje gymnasieskola informerar i rullistor i ansökningswebben om och i så fall vilka moderna språk som de erbjuder.

Understrukna länkar
Om programmet och inriktningen som du vill söka är understruken så innebär det att du kan klicka på den understrukna texten för att läsa mer om utbildningen.