About Anna Stenberg

This author has not yet filled in any details.
So far Anna Stenberg has created 43 blog entries.

Spetsutbildning logistik och e-handel

Spetsutbildning som har sin grund i Teknikprogrammet

Skolor med detta program:

Idrottsutbildning

RIG är en förkortning för Riksidrottsgymnasiet och är en riksrekryterande utbildning om du är uttagen för din idrott. Ansökan sker via ditt specialidrottsförbund oftast redan under hösten och inte i samband med ansökan till gymnasiet. Det är specialidrottsförbundet som avgör vilka som blir uttagna. Är du uttagen för en RIG-plats innebär det inte att du har fått en plats på skolan utan du måste även söka ett gymnasieprogram och bli antagen till det.

NIU är en förkortning för Nationell idrottsutbildning och erbjuds på vissa gymnasieskolor och är kopplat till vissa program. Du ansöker till NIU oftast redan under hösten via ditt specialidrottsförbund eller direkt till gymnasieskolan och inte i samband med ansökan till gymnasiet. Det är ditt specialidrottsförbund eller ibland gymnasieskolan som avgör vilka som blir uttagna för NIU-platserna. Är du uttagen för en NIU-plats innebär det inte att du har fått en plats på skolan utan du måste även söka ett gymnasieprogram och bli antagen till det. De skolor i Sjuhäradsområdet som har NIU på något eller några av sina program är BäckängsgymnasietMarks gymnasieskolaSven Eriksonsgymnasiet och Tingsholmsgymnasiet.
NIU är inte riksrekryterande vilket innebär att om man söker utanför sitt samverkansområde blir man mottagen i andra hand, dvs i mån av plats. Mottagande kommun och hemkommunen kan teckna ett samverkansavtal som gör att du blir mottagen i första hand men detta är frivilligt för båda kommunerna.

Viktigt att komma ihåg är att först när du är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är du slutligt antagen för att börja på RIG/NIU. Mer information om RIG och NIU hittar du på www.svenskidrott.se.

LIU är en förkortning för Lokal idrottsutbildning och finns på vissa gymnasieskolor och är kopplat till vissa gymnasieprogram. Du ska utöva en idrott och ha en klubb eller förening som du tränar med. LIU kan du söka i samband med gymnasieansökan. För LIU kan inte samverkansavtal tecknas för att eleven ska bli mottagen i första hand. De skolor i Sjuhäradsområdet som har LIU på några av sina program är KunskapskällanMarks gymnasieskolaSven Eriksonsgymnasiet och Tingsholmsgymnasiet.

Inloggnings-uppgifter

Går du i 9:an i någon av skolorna i Sjuhärad så skickar vi dina inloggningsuppgifter till (mer…)

Vem kan söka till gymnasiet?

Du söker till gymnasiet via Antagningsenhetens ansökningswebb.

Du kan söka till gymnasiet om du:
– har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
– inte redan har genomgått en gymnasieutbildning
– påbörjar utbildningen senast den första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

I slutet av december får du inloggningsuppgifter hemskickat till din folkbokföringsadress som du använder när du gör din ansökan. Spara dina inloggningsuppgifter för att kunna göra din ansökan, se det preliminära resultatet och det slutliga antagningsbeskedet samt för att kunna svara på ditt slutliga antagningsbesked. Ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare på din skola för att få hjälp och vägledning med att göra din ansökan till gymnasiet.

Kalender 2017/2018

Här hittar du alla evenemang som Öppet hus och besöksdagar på skolorna inlagda i en kalender, (mer…)

Busskort/inackorderingstillägg

Busskort/resebidrag för elever som bor längre än 6 kilometer från gymnasieskolan

Elever som är antagna till någon av följande skolor:

 • Almåsgymnasiet
 • Bäckängsgymnasiet
 • Sven Eriksonsgymnasiet
 • Viskastrandsgymnasiet
 • Tullengymnasiet/ Björkängsgymnasiet

och som bor i Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Tranemo, Svenljunga, Vårgårda eller Ulricehamn ansöker om busskort genom att fylla i blanketten Ansökan om resebidrag för dagliga resor.

Elever som är antagna till skolorna:

 • LBS – kreativa gymnasiet
 • Praktiska Borås
 • Realgymnasiet
 • Drottning Blankas gymnasium
 • Strömma Naturbrukscentrum
 • Kunskapskällan
 • Marks gymnasieskola
 • Tranemo gymnasieskola
 • Tingsholmsgymnasiet
 • Sundlergymnasiet
 • eller gymnasieskola utanför Sjuhärad

vänder sig till skolan man blivit antagen på för att ansöka om busskort/resebidrag.

Här hittar du kontaktpersoner för busskort i kommunerna i Sjuhärad

Inackorderingstillägg

Om du studerar vid en fristående skola ska du söka inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Överklaga beslut

När det gäller gymnasieantagning finns det två typer av beslut som huvudmannen fattar som går att överklaga:

 • Beslut om behörighet till gymnasieskolan
 • Beslut om mottagande till gymnasieskolan

Ett överklagande ska inkomma inom tre veckor från att du mottagit beslutet.

Skolväsendets Överklagandenämnds hemsida kan du läsa om processen kring överklagande samt se vägledande beslut.

Övrigt

Här hittar du övrig information.

Fri kvot

Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska avsättas för dem som
-på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller
– kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

Det är huvudmannen (kommunal tjänsteman eller rektor på fristående gymnasieskola) för den utbildning du har ansökt till som bedömer och beslutar om prövning i fri kvot.

Beslutet som huvudmannen fattar kring prövning i fri kvot är inte överklagningsbart.

Ansökan om prövning i fri kvot kan göras till nationellt program och eleven ska vara behörig till sökt program utifrån slutbetyg i årskurs 9.

Blanketten och bilagor lämnar du in under ansökningsperioden eller om- och nyvalsperioden till studie- och yrkesvägledaren på din skola eller skickar direkt till oss på Antagningsenheten.

Blankett för att ansöka om prövning i fri kvot hittar du under menyn Blanketter.

 

 

Dispens engelska

En sökande till ett nationellt program som saknar ett godkänt betyg i engelska, kan beviljas dispens i engelska om den sökande:
– på grund av speciella personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
– bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Om dispens i engelska beviljas och du blir antagen innebär det att du fortsätter att läsa engelska på grundskolenivå tills du uppnått godkänt betyg i engelska.
Du läser alltså både grundskolans engelska och gymnasieskolans kurs/kurser i engelska under din gymnasietid. Dispens i engelska kan sökas till nationella program, men inte till introduktionsprogram.

Det är huvudmannen (kommunal tjänsteman eller rektor på fristående gymnasieskola)  för den utbildning du har ansökt till som bedömer och beslutar om dispens i engelska.

Beslutet som huvudmannen fattar kring dispens i engelska tillhör beslutet kring behörighet och är överklagningsbart.

Blanketten och bilagor lämnar du under ansökningsperioden eller om- och nyvalsperioden till studie- och yrkesvägledaren på din skola eller skickar direkt till oss på Antagningsenheten.

Blankett för att ansöka om dispens i engelska hittar du under menyn Blanketter.

Translate »