Om Anna Stenberg

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Anna Stenberg skapat 62 blogginlägg för.

Yrkesgymnasiet Borås

Yrkesgymnasiet Borås webbplats:

yrkesgymnasiet.se

Fristående gymnasieskola

2020-11-04T13:10:59+00:00

Språkintroduktion (Introduktionsprogram)

Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Språkintroduktion

Språkintroduktion är tänkt för dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige. Tyngdpunkten ligger på att lära sig svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället och den svenska skolan. Du ska på bästa sätt förberedas för att så snabbt som möjligt kunna börja på ett nationellt program eller något annat introduktionsprogram. Är det Språkintroduktion som du ska gå står inte andra introduktionsprogram öppna.

Introduktionsprogrammet finns på följande skolor:

2020-11-04T13:50:46+00:00

Individuellt alternativ (Introduktionsprogram) IMA

Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Behörighet

Alla elever som inte har nått behörighet för nationellt program ska erbjudas introduktionsprogrammet via sin hemkommun. På introduktionsprogrammet läser man upp de betyg som man saknar för att bli behörig.

Introduktionsprogrammet finns på följande skolor:

2020-11-04T13:46:10+00:00

Yrkesintroduktion (Introduktionsprogram) IMY

Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion kan du läsa mot yrkesprogram. Det kan utformas för en enskild elev och för en grupp elever.

  • Om det utformas för en grupp elever innebär det att utbildningen planeras i förväg och är sökbar precis som nationellt program. Innan antagning till utbildningen kan ske ska dock både din hemkommun och mottagande skola komma överens och godkänna att du får gå där.
  • Om det utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg och den är inte sökbar, du får då information om utbildningen direkt från introduktionsprogamansvarig i din hemkommun.

Skolor med sökbar yrkesintroduktion:

2020-11-04T13:51:56+00:00

Programinriktat val (Introduktionsprogram) IMV

Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Programinriktat val

Från och med 1 juli 2019 ersätt Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val (IMPRO) av Programinriktat val. Programinriktat val kan du läsa mot både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Programinriktat val kan utformas för en enskild elev och för en grupp elever. Om det utformas för en grupp elever innebär det att utbildningen planeras i förväg och är sökbar precis som nationellt program. Om det utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg och den är inte sökbar, du får då information om utbildningen direkt från skolan.

Skolor med sökbart programinriktat val:

2020-11-04T13:48:47+00:00

Viktiga datum

7 januari – 1 februari Ansökningsperiod.
Vecka 14 Det preliminära resultatet släpps.
15 april – 17 maj
Om- och nyvalsperiod.
Vecka 23
Slutbetyg ska ha skickats till oss från grundskolorna.
1 juli 
Den slutliga antagningen ska vara klar. Du ser ditt resultat via ansökningswebben.
26 juli Sista svarsdagen av ditt antagningsbesked.
30 juli Första reservantagningen visas.
6 augusti Andra reservantagningen visas. Därefter sker reservantagning löpande.
15 september Antagningsenheten stänger sin antagning.
Reservantagning lämnas över till respektive gymnasieskola.

2020-09-16T14:07:08+00:00

Om Sjuhärads Elevdatabas

Sjuhärads Elevdatabas innehåller uppgifter om samtliga ungdomar mellan 16-19 år. Både de som går i gymnasie- och gymnasiesärskolan och de som inte slutfört en gymnasieutbildning och därmed är aktuella för det kommunala aktivitetsansvaret. Databasen genererar ekonomiska underlag för utbetalning av interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor från kommunerna.

Databasen används också för planering och uppföljning på lokal och regional nivå. I databasen går det till exempel att följa elevernas placeringar och rörelser inom gymnasiet. Kommunerna använder även databasen som ett verktyg för att fullgöra det kommunala aktivitetsansvaret gentemot de elever som är aktuella för insatser.

Bollebygds Kommun | Borås Stad | Herrljunga Kommun | Marks Kommun | Svenljunga Kommun | Tranemo Kommun | Ulricehamns Kommun | Vårgårda Kommun

Kontakt | Sjuhärads Elevdatabas

sjuharadselevdatabas@boras.se
Systemansvar ekonomifrågor: Annika Redhage telefon 033-35 77 73
Systemansvar tekniska frågor: Jörgen Erlandsson telefon 033-35 77 46

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för drift och administration av databasen som implementerades i maj 2017.

2019-05-20T11:29:55+00:00

Ansvariga för introduktionsprogram

BOLLEBYGD
Helena Hallqvist Johansson, helena.hallqvist@bollebygd.se, tfn 0734-64 72 11

BORÅS
Malin Fredberg, malin.fredberg@edu.boras.se, tfn 0768-88 78 10, placering Viskastrandsgymnasiet

HERRLJUNGA
Therese Fredriksson, therese.fredriksson@herrljunga.se, tfn 0727-13 69 28

MARK
Pernilla Villumsons, pernilla.vilumsons@mark.se

SVENLJUNGA
Mats Spånberg, mats.spanberg@svenljunga.se , tfn 0325-182 23

TRANEMO
Annika Persson, annika.persson@tranemo.se, tfn 0325-57 65 32

ULRICEHAMN
Marita Lindman Johansson, marita.lindmanjohansson@ulricehamn.se, 0321-59 54 47

VÅRGÅRDA
Anders Landén, anders.landen@vargarda.se

2020-10-08T06:56:05+00:00
Till toppen