About Anna Stenberg

This author has not yet filled in any details.
So far Anna Stenberg has created 42 blog entries.

Idrottsutbildning

RIG är en förkortning för Riksidrottsgymnasiet och är en riksrekryterande utbildning om du är uttagen för din idrott. Ansökan sker via ditt specialidrottsförbund oftast redan under hösten och inte i samband med ansökan till gymnasiet. Det är specialidrottsförbundet som avgör vilka som blir uttagna. Är du uttagen för en RIG-plats innebär det inte att du har fått en plats på skolan utan du måste även söka ett gymnasieprogram och bli antagen till det.

NIU är en förkortning för Nationell idrottsutbildning och erbjuds på vissa gymnasieskolor och är kopplat till vissa program. Du ansöker till NIU oftast redan under hösten via ditt specialidrottsförbund eller direkt till gymnasieskolan och inte i samband med ansökan till gymnasiet. Det är ditt specialidrottsförbund eller ibland gymnasieskolan som avgör vilka som blir uttagna för NIU-platserna. Är du uttagen för en NIU-plats innebär det inte att du har fått en plats på skolan utan du måste även söka ett gymnasieprogram och bli antagen till det. De skolor i Sjuhäradsområdet som har NIU på något eller några av sina program är BäckängsgymnasietMarks gymnasieskolaSven Eriksonsgymnasiet och Tingsholmsgymnasiet.
NIU är inte riksrekryterande vilket innebär att om man söker utanför sitt samverkansområde blir man mottagen i andra hand, dvs i mån av plats. Mottagande kommun och hemkommunen kan teckna ett samverkansavtal som gör att du blir mottagen i första hand men detta är frivilligt för båda kommunerna.

Viktigt att komma ihåg är att först när du är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är du slutligt antagen för att börja på RIG/NIU. Mer information om RIG och NIU hittar du på www.svenskidrott.se.

LIU är en förkortning för Lokal idrottsutbildning och finns på vissa gymnasieskolor och är kopplat till vissa gymnasieprogram. Du ska utöva en idrott och ha en klubb eller förening som du tränar med. LIU kan du söka i samband med gymnasieansökan. För LIU kan inte samverkansavtal tecknas för att eleven ska bli mottagen i första hand. De skolor i Sjuhäradsområdet som har LIU på några av sina program är KunskapskällanMarks gymnasieskolaSven Eriksonsgymnasiet och Tingsholmsgymnasiet.

Inloggnings-uppgifter

Går du i 9:an i någon av skolorna i Sjuhärad så skickar vi dina inloggningsuppgifter till ansökningswebben till din folkbokföringsadress runt den 20 december. Tillsammans med inloggningsuppgifterna får du också ett informationsbrev som är viktigt att du läser igenom.

Om du är folkbokförd i Sjuhärad men går i en grundskola utanför Sjuhärad måste du eller din studie- och yrkesvägledare kontakta oss för att få dina inloggningsuppgifter och informationsbrevet skickat till din folkbokföringsadress.

Om du redan går på ett gymnasium i Sjuhärad kontaktar du gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare för att få inloggningsuppgifter. Går du inte på gymnasiet kontaktar du oss på Antagningsenheten. Du har rätt att söka och påbörja en gymnasieutbildning till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Det är viktigt att du sparar dina inloggningsuppgifter ända tills du börjar gymnasiet. Du behöver dem när du ska söka, men också för att se och svara på antagningsbeskedet. Första gången du loggar in ska du ange ditt telefonnummer och din e-postadress. Har du angett en e-postadress kan du sedan hämta ut dina inloggningsuppgifter via Glömt lösenord. Via Glömt lösenord kan du också välja att få dina inloggningsuppgifter skickat till din folkbokföringsadress, men tänk på att det tar c:a fem arbetsdagar.

 

Vem kan söka till gymnasiet?

Du söker till gymnasiet via Antagningsenhetens webbsök.

Du kan söka till gymnasiet om du:
– har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
– inte redan har genomgått en gymnasieutbildning
– påbörjar utbildningen senast den första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

I slutet av december får du inloggningsuppgifter hemskickat till din folkbokföringsadress som du använder när du gör din ansökan. Spara dina inloggningsuppgifter för att kunna göra din ansökan, se det preliminära resultatet och det slutliga antagningsbeskedet samt för att kunna svara på ditt slutliga antagningsbesked. Ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare på din skola för att få hjälp och vägledning med att göra din ansökan till gymnasiet.

Kalender 2017/2018

Här hittar du alla evenemang som Öppet hus och besöksdagar på skolorna inlagda i en kalender, månad för månad.

Gå till kalender >>

Du hittar även en fullständig lista här:

Öppet hus på skolorna i regionen

Almåsgymnasiet
Torsdag 7 december 2017 kl. 17.30–20.00

Björkängsgymnasiet
Besök sker efter överenskommelse.
Kontakta skolans studie- och yrkesvägledare
för att boka in ett besök, boras.se/bjorkangsgymnasiet

Bäckängsgymnasiet
Tisdag 5 december 2017 kl. 17.30–20.00

Drottning Blankas gymnasieskola
Onsdag 15 november 2017 kl. 17.00–19.00
Onsdag 24 januari 2018 kl. 17.00–19.00
Tisdag 8 maj 2018 kl. 17.00–19.00

Kunskapskällan i Herrljunga
Lördag 2 december 2017 kl. 10.00–13.00
Onsdag 24 januari 2018 kl. 17.00–19.00

LBS Kreativa gymnasiet
Lördag 14 oktober 2017 kl. 12.00–14.00
Lördag 18 november 2017 kl. 12.00–14.00
Lördag 16 december 2017 kl. 12.00–14.00
Onsdag 31 januari 2018 kl. 18.00–20.00
Onsdag 25 april 2018 kl. 18.00–20.00

Marks Gymnasieskola
Onsdag 17 januari 2018 kl. 18.00–20.00

Naturbruksskolorna i Västragötalandsregionen
Naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp
För information om besökstillfällen besök
www.naturbruk.nu/besok

Praktiska Gymnasiet Borås
Onsdag 8 november 2017 kl. 17.00–19.00
Onsdag 17 januari 2018 kl. 17.00–19.00

Realgymnasiet
6 december 2017, kl 18.00–20.00
17 januari 2018, kl. 18.00–20.00
2 maj 2018, kl.16.00–17.00

Sundlergymnasiet
Tisdag 14 november 2017 kl.17.00–19.00
Tisdag 16 januari 2018 kl. 17.00–18.30

Sven Eriksonsgymnasiet
Torsdag 7 december 2017 kl. 17.30–20.00
Tingsholmsgymnasiet
Torsdag 9 november 2017 kl. 18.00–20.30

Tranemo gymnasieskola
Måndag 22 januari 2018 kl. 17.30–19.30

Viskastrandsgymnasiet
Tisdag 5 december 2017 kl. 17.30–20.00

Besöksdagar

Borås på Almås, Bäckäng, Sven Erikson och Viskastrand
Någon av dagarna kan du som bor i Borås, Bollebygd, Svenljunga eller Ulricehamn besöka gymnasieskolorna och informera dig om gymnasie­skolorna och deras program.
Vilken tid som gäller för ditt besök får du besked om på din skola. Du som bor i en annan kommun och är intresserad av att besöka skolorna i Borås kan kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Vecka 45
Onsdag 8 november
Torsdag 9 november

Vecka 47
Tisdag 21 november
Onsdag 22 november

Marks Gymnasieskola
22–23 november 2017

Tingsholmsgymnasiet
Sker löpande efter överenskommelse. Kontakta skolans
studie- och yrkesvägledare för att boka in ett besök.

Kunskapskällan i Herrljunga
Sker löpande efter överenskommelse. Kontakta skolans
studie- och yrkesvägledare för att boka in ett besök.

Sundlergymnasiet
Sker löpande efter överenskommelse.
Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Tranemo gymnasieskola
Sker löpande efter överenskommelse.
Kontakta skolans studie- och yrkesvägledare

Drottning Blankas gymnasieskola
Löpande efter överenskommelse.
Kontakta skolan för att boka in ett besök.

LBS Kreativa gymnasiet
Samma datum som de kommunala skolorna
Besök utöver dessa sker efter överenskommelse och kontakt
tas då med expeditionen på tel. 033-17 03 40.

Praktiska Gymnasiet Borås
Samma datum som de kommunala skolorna samt löpande
efter överenskommelse, ring SYV tel. 0706-16 33 31

Realgymnasiet
Skuggdag/prova-på-dag: 23–27 oktober 2017, 11–15 december 2017, 22–26 januari 2018, 16–20 april 2018
Kontakta skolan för att boka en dag då du kan ”skugga”
skolans utbildningar och delta i ”prova-på aktiviteter”.

Strömma Naturbrukscentrum
Fredag 27 oktober 2017 kl. 09.30–12.30
Lördag 18 november 2017 kl. 09.30–12.30
Onsdag 6 december 2017 kl. 18.00–20.30
Fredag 19 januari 2018 kl. 09.30–12.30

Busskort/inackorderingstillägg

Busskort/resebidrag för elever som bor längre än 6 kilometer från gymnasieskolan

Elever som är antagna till någon av följande skolor:

 • Almåsgymnasiet
 • Bäckängsgymnasiet
 • Sven Eriksonsgymnasiet
 • Viskastrandsgymnasiet
 • Tullengymnasiet/ Björkängsgymnasiet

och som bor i Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Tranemo, Svenljunga, Vårgårda eller Ulricehamn ansöker om busskort genom att fylla i blanketten Ansökan om resebidrag för dagliga resor.

Elever som är antagna till skolorna:

 • LBS – kreativa gymnasiet
 • Praktiska Borås
 • Realgymnasiet
 • Drottning Blankas gymnasium
 • Strömma Naturbrukscentrum
 • Kunskapskällan
 • Marks gymnasieskola
 • Tranemo gymnasieskola
 • Tingsholmsgymnasiet
 • Sundlergymnasiet
 • eller gymnasieskola utanför Sjuhärad

vänder sig till skolan man blivit antagen på för att ansöka om busskort/resebidrag.

Här hittar du kontaktpersoner för busskort i kommunerna i Sjuhärad

Inackorderingstillägg

Om du studerar vid en fristående skola ska du söka inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Överklaga beslut

När det gäller gymnasieantagning finns det två typer av beslut som huvudmannen fattar som går att överklaga:

 • Beslut om behörighet till gymnasieskolan
 • Beslut om mottagande till gymnasieskolan

Ett överklagande ska inkomma inom tre veckor från att du mottagit beslutet.

Skolväsendets Överklagandenämnds hemsida kan du läsa om processen kring överklagande samt se vägledande beslut.

Övrigt

Här hittar du övrig information.

Fri kvot

Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska avsättas för dem som
-på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller
– kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

Det är huvudmannen (kommunal tjänsteman eller rektor på fristående gymnasieskola) för den utbildning du har ansökt till som bedömer och beslutar om prövning i fri kvot.

Beslutet som huvudmannen fattar kring prövning i fri kvot är inte överklagningsbart.

Blanketten och bilagor lämnar du in under ansökningsperioden eller om- och nyvalsperioden till studie- och yrkesvägledaren på din skola eller skickar direkt till oss på Antagningsenheten.

Blankett för att ansöka om prövning i fri kvot hittar du under menyn Blanketter.

 

 

Dispens engelska

En sökande till ett nationellt program som saknar ett godkänt betyg i engelska, kan beviljas dispens i engelska om den sökande:
– på grund av speciella personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
– bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Om dispens i engelska beviljas och du blir antagen innebär det att du fortsätter att läsa engelska på grundskolenivå tills du uppnått godkänt betyg i engelska.
Du läser alltså både grundskolans engelska och gymnasieskolans kurs/kurser i engelska under din gymnasietid. Dispens i engelska kan sökas till nationella program, men inte till introduktionsprogram.

Det är huvudmannen (kommunal tjänsteman eller rektor på fristående gymnasieskola)  för den utbildning du har ansökt till som bedömer och beslutar om dispens i engelska.

Beslutet som huvudmannen fattar kring dispens i engelska tillhör beslutet kring behörighet och är överklagningsbart.

Blanketten och bilagor lämnar du under ansökningsperioden eller om- och nyvalsperioden till studie- och yrkesvägledaren på din skola eller skickar direkt till oss på Antagningsenheten.

Blankett för att ansöka om dispens i engelska hittar du under menyn Blanketter.

Sent omval

Om du vill göra några förändringar av dina val eller göra en helt ny ansökan nu efter att ansökningsperioderna har stängt gör du det via blanketten för sent omval. Läs noga igenom informationen på blanketten innan du fyller i den.

Tänk på att val som läggs till och val som flyttas upp över tidigare lagda val blir sena val och placeras efter de val som är inlämnade under den ordinarie ansökningsperioden.Tänk också på att en du gör en ny ansökan om du fyller i en omvalsblankett och att den därmed ersätter din gamla om du tidigare gjort en. Därför ska alla val skrivas ned, både gamla och nya, i den rangordning du önskar söka dem.

Om du vill ändra i din ansökan efter den slutliga antagningen är genomförd och redan kommit in på ett val är vår rekommendation att du lägger det valet sist i din nya ansökan. Då har du en säker plats tills dess att du får meddelande om att du fått en ny plats.

Gör så här:

 • Du fyller i en blankett för sent omval.
 • Börja med att fylla i aktuellt mobilnummer så att vi kan nå dig.
 • Du fyller i ansökan med samtliga val, både nya och gamla och rangordnar dem som du helst vill ha dem.
 • Låt valet du är antagen till ligga kvar sist.
 • Skriv under blanketten.

Skicka den via post till:

Antagningsenheten Sjuhärad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
501 80 Borås

Eller scanna in den och maila till:  [email protected]

 • När Antagningsenheten Sjuhärad har fått in blanketten och lagt in din nya ansökan är det den som gäller.
  Får du en ny plats får du besked via post eller telefon.
 • Du kan se din ansökan via ansökningswebben när den är inlagd.

Har du frågor kring ansökan, kontakta Antagningsenheten Sjuhärad eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

All antagning görs utifrån behörighet och i meritvärdes ordning.

Reservantagningen pågår till den 15 september, därefter lämnas reservantagningen över till respektive gymnasieskola.

Translate »