Hur går det till?

Bild över ansökningsprocessen och viktiga datum

Ansökningsprocessen

För dig som ska börja gymnasiet hösten 2024. 

 1. Betyg till antagningsenheten
  I december sänds ditt höstterminsbetyg till antagningsenheten från din skola.
 2. 10 januari – 1 februari (kl 16.00)
  Du gör din ansökan via ansökningswebben. Dina inloggningsuppgifter skickas ut med brev till din folkbokföringsadress i december.
 3. Vecka 14
  Det preliminära resultatet släpps. Du kan gå in på ansökningswebben och se ditt preliminära resultat. Tänk på att det bara är ett preliminärt resultat!
 4. 15 april – 15 maj (kl 16.00)
  Om- och nyvalsperioden som betyder att du kan gå in och ändra i din ansökan på ansökningswebben. Tänk på att det då är din nya ansökan som gäller.
 5. Omkring 1 juli
  Kontrollera dina slutbetyg via ansökningswebben i god tid innan slutantagningen. Du ser ditt slutliga antagningsbesked via ansökningswebben.
 6. 26 juli
  Sista dagen du ska svara på ditt antagningsbesked. Kom ihåg att du måste svara på ditt besked.
 7. 2 augusti
  Reservantagningen påbörjas. Du ser resultatet på ansökningswebben.
 8. Skolstart
  I mitten av augusti börjar skolan. Den 15 september stänger Antagningsenheten och reservantagningen lämnas över till respektive rektor.