Om ansökan till gymnasieskolan

Du söker till gymnasiet via Antagningsenhetens webbsök.

Du kan söka till gymnasiet om du:
– har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
– inte redan har genomgått en gymnasieutbildning
– påbörjar utbildningen senast den första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

I december/januari får du inloggningsuppgifter hemskickat till din folkbokföringsadress som du använder när du gör din ansökan. Spara dina inloggningsuppgifter för att kunna följa din ansökan via webbsöket under antagningsprocessen. Ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare på din skola för att få hjälp och vägledning med att göra din ansökan till gymnasiet.