Du söker till gymnasiet via Antagningsenhetens ansökningswebb.

Du kan söka till gymnasiet om du:

  • har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
  • inte redan har genomgått en gymnasieutbildning
  • påbörjar utbildningen senast den första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år

I slutet av december får du inloggningsuppgifter hemskickat till din folkbokföringsadress som du använder när du gör din ansökan. Spara dina inloggningsuppgifter för att kunna göra din ansökan, se det preliminära resultatet och det slutliga antagningsbeskedet samt för att kunna svara på ditt slutliga antagningsbesked. Ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare på din skola för att få hjälp och vägledning med att göra din ansökan till gymnasiet.