Antagningsenheten Sjuhärad hanterar ansökan till gymnasiet för elever som bor i Sjuhärad. Om du söker en utbildning som ligger utanför samverkansområdet så gör du det via Antagningsenheten Sjuhärad. Vi skickar sedan vidare ansökan till det antagningskansli som hanterar antagningen för den utbildning som du har sökt. Alla utbildningar har en studievägskod som är fastställd av Skolverket. Är du osäker på studievägskoden för det program du vill söka kan du hitta den i Skolverkets förteckning över studievägskoder. När du söker utanför vårt samverkansområde ska du själv fylla i denna kod samt skriva vilket program det är du söker i klartext. Vi hanterar antagningen för:

 • Almåsgymnasiet
 • Bäckängsgymnasiet
 • Drottning Blankas gymnasium i Borås
 • Kunskapskällan
 • LBS Kreativa gymnasiet i Borås
 • Marks gymnasieskola
 • Praktiska i Borås
 • Realgymnasiet i Borås
 • Strömma Naturbrukscentrum
 • Sundlergymnasiet
 • Sven Eriksonsgymnasiet
 • Tingsholmsgymnasiet
 • Tranemo gymnasieskola
 • Viskastrandsgymnasiet
 • Yrkesgymnasiet Borås

För frågor som rör utbildningar som ligger utanför samverkansområdet hänvisar vi till det kansli som hanterar ansökningar dit. På antagningskanslier.skr.se kan du se vilka antagningskanslier som finns och vilka kommuner och skolor de hanterar.  Kontakta Antagningsenheten Sjuhärad om du behöver hjälp med att ta reda på vart du ska vända dig. Du kan söka vilka nationella program och nationella inriktningar du vill, var som helst i landet. Men din ansökan behandlas olika beroende på vad din hemkommun erbjuder, vad du sökt och var någonstans den sökta utbildningen finns. Detta kallas att bli mottagen i första eller andra hand.

Söka till Göteborgsregionen

Du som är folkbokförd i Sjuhärad och vill söka till Göteborgsregionen söker som vanligt i ansökningswebben Dexter. Tänk på att vara tydlig med vilken skola du önskar söka. Titta först vilka utbildningar och på vilka skolor som erbjuds på deras hemsida.

 

Mottagen i första hand blir man: 

 • I sin hemkommun och i kommuner som hemkommunen har samverkansavtal med
 • På nationella program och inriktningar i andra kommuner som inte erbjuds i hemkommunen eller via samverkansavtal (Sjuhärad)
 • På program som är riksrekryterande
 • Till program på friskolor

Du kan också ansöka om att bli mottagen i första hand till utbildning på annan ort om du har särskilda skäl. Du har dock ingen garanti för att ansökan beviljas. Det är den kommun som har utbildningen som beslutar om du ska tas emot i första eller andra hand. Blankett för att ansöka om särskilda skäl hittar du under menyn Blanketter. Är man mottagen i första hand konkurrerar man vid antagningen om en plats med sitt meritvärde. Mottagen i andra hand blir man:

 • När man sökt nationella program och inriktningar i annan kommun där det inte finns samverkansavtal och där programmet eller inriktningen också erbjuds av hemkommunen, detta kallas även frisök.

Är man mottagen i andra hand konkurrerar man om plats på sökt utbildning med sitt meritvärde men först efter det att förstahandsmottagna  elever erbjudits plats. Man blir alltså antagen i mån av plats. Som mottagen i andra hand är du inte berättigad till inackorderingstillägg. Däremot kan du ha rätt till resebidrag. Tala med din hemkommun om vad som gäller för just dig.

Skolverkets förteckning (extern PDF)

antagningskanslier.skr.se