Antagningsenheten Sjuhärad hanterar endast ansökningar till gymnasieskolan årskurs 1.

Om du är intresserad av att ansöka till en gymnasieskola i Sjuhärad:

  • till år 1 efter den 15 september
    (Antagningsenheten Sjuhärad har lämnat över antagningen till gymnasieskolorna)
  • till en högre årskurs

Kontaktar du direkt ansvarig rektor eller studie- och yrkesvägledaren på gymnasieskolan som du vill söka till.