Om du planerar att flytta under det år du söker till gymnasiet ska du meddela det till ditt antagningskansli. En grundregel är att du i första hand ska söka några program där du kommer att vara folkbokförd när den slutliga antagningen sker, det vill säga dit du ska flytta, samt även några program i lägre hand inom din nuvarande hemkommuns samverkansområde. Rådgör med din studie- och yrkesvägledare.

Om du bor inom Sjuhäradsområdet och planerar att flytta till en ort utanför samverkansområdet ska du anmäla det till Antagningsenheten. När du anmäler flytt meddelar vi antagningskansliet på den ort dit du planerat att flytta. På så sätt blir det nya kansliet förberett på att du kommer och kan eventuellt reservera en plats åt dig. Ta kontakt med det aktuella antagningskansliet för mer information om hur de hanterar din ansökan.

Om du bor utanför Sjuhäradsområdet och planerar att flytta till en ort inom vårt samverkansområde ska du anmäla det till ditt antagningskansli som i sin tur meddelar oss på Antagningsenheten. Du måste senast anmäla flytt till oss under vecka 25. Under förutsättning att du är behörig och har ett meritvärde som hade räckt till en plats på programmet du sökt, reserverar vi en plats till dig. Platsen får du när du är folkbokförd inom vårt samverkansområde. Vi reserverar plats fram till den 1 augusti.

För att påskynda handläggningstiden kan du skicka in ett personbevis till Antagningsenheten Sjuhärad när flytten är genomförd. Personbevis beställer du via Skatteverket.

Blir inte din flytt av, glöm inte att meddela oss på Antagningsenheten Sjuhärad.

För att anmäla flytt utanför samverkansområdet fyller du i blanketten ”Anmälan om flytt” som du hittar under rubriken Blanketter.

Du kan också anmäla flytt digitalt. Klicka här för att komma till den digitala blanketten. 

Observera att en flyttanmälan via blankett inte är samma sak som att göra en flyttanmälan via Skatteverket. Flyttanmälan till oss påverkar alltså inte din folkbokföringsadress och det är därför viktigt att du gör en flyttanmälan även via Skatteverket.