En lärlingsutbildning innebär att du studerar på ett yrkesprogram men är ute på en eller flera arbetsplatser minst halva tiden räknat från när lärlingsutbildningen börjat. I skolan läser du gymnasiegemensamma ämnen och de mer teoretiska kunskaperna som du behöver i ditt yrke. Du får samma yrkesexamen som de elever som läser det skolförlagda yrkesprogrammet, men mer praktisk erfarenhet.

En lärlingsutbildning kan starta i årskurs 1, 2 eller 3. Startar den direkt i årskurs 1 så är det en lärlingsutbildning du söker till när du gör ditt gymnasieval. Blir du sedan antagen så är det direkt till lärlingsutbildningen du antas. Kolla noga när du gör ditt gymnasieval så att du väljer rätt, alla lärlingsutbildningar som startar direkt i årskurs 1 har 0L i slutet av ansökningskoden, till exempel HVFIN0L (Hantverksprogrammet inriktning Finsnickeri, lärling). Det står även lärling under inriktning. Observera att lärlingsutbildningar som startar i årskurs 1 och skolförlagt program är två olika val och vill du söka båda dessa alternativ måste båda finnas med i din ansökan och rangordnas i den ordning du helst vill ha dem.

De lärlingsutbildningar som startar i årskurs 2 eller 3 söker du inte till vid ditt gymnasieval utan väljer först efter att du har börjat gymnasiet.

Läs mer om lärlingsutbildning på Skolverkets hemsida.

Skolverkets hemsida