About Johanna Uhlman

This author has not yet filled in any details.
So far Johanna Uhlman has created 11 blog entries.

Ansöknings-perioden öppnar snart

Ansökningsperioden öppnar tisdagen 9 januari och stänger torsdag den 1 februari kl 24.00. Inloggningsuppgifterna skickas tillsammans med detta informationsbrev till din folkbokföringsadress runt den 20 december. Tänk på att du måste spara dina inloggningsuppgifter fram till att du börjar gymnasieskolan eftersom du behöver dem för att göra ansökan, se ditt preliminära resultat, ditt slutliga antagningsbesked och för att svara på ditt slutliga antagningsbesked.

Ungdomar som vill söka till gymnasiet och redan har gått ut grundskolan har rätt att påbörja en gymnasieutbildning till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Om du redan går på ett gymnasium i Sjuhärad kontaktar du gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare för att få inloggningsuppgifter till ansökningswebben. Går du inte på en gymnasieskola i Sjuhärad kontaktar du oss på Antagningsenheten, [email protected].

Innan du gör din ansökan, läs gärna igenom Guide – Hur du gör din ansökan för att få tips och hjälp.

Det preliminära resultatet beräknas vara klart under vecka 14.

16 april – 15 maj har du möjlighet till om- och nyval.

Slutantagningen beräknas vara klar till den 1 juli.

Viktiga datum 2018

9 januari – 1 februari
Ansökningsperiod.

Vecka 14
Det preliminära resultatet släpps.

16 april – 15 maj
Om- och nyvalsperiod.

Vecka 24
Slutbetyg ska ha skickats till oss från grundskolorna.

1 juli
Den slutliga antagningen ska vara klar. Du ser ditt resultat via ansökningswebben.

20 juli
Sista svarsdagen av ditt antagningsbesked.

27 juli
Första reservantagningen visas.

3 augusti
Andra reservantagningen visas. Därefter sker reservantagning löpande.

15 september
Antagningsenheten stänger sin antagning.
Reservantagning lämnas över till respektive gymnasieskola.

 

Antagning nu stängd för 2017

Antagningsenheten Sjuhärad har nu stängt för 2017. Antagningsenheten har hand om antagningen till gymnasieskolan år 1 fram till den 15 september. Därefter går antagningen över till respektive gymnasieskola.

Vill du byta program nu vänder du dig direkt till rektorn för det program du vill byta till.

Busskort/
resebidrag

Busskort/resebidrag för elever som bor längre än 6 kilometer från gymnasieskolan

Elever som är antagna till någon av följande skolor: (mer…)

Om- och nyvalsperioden har stängt

Om – och nyvalsperioden stängde den 15 maj. Arbetet med den slutliga antagningen har börjat.
Resultatet från den slutliga antagningen beräknas vara klart senast den 1 juli 2017.

 

Om- och nyvalsperiod 2017

Om- och nyvalsperioden är öppen 18 april – 15 maj (till och med klockan 24.00).

Om du saknar användarnamn och lösenord tar du en kontakt med din studie- och yrkesvägledare. Om du inte har tillgång till en sådan tar du en kontakt med oss på antagningsenheten. Du kan under om- och nyvalsperioden ändra i din befintliga ansökan eller göra en helt ny ansökan.

 

Preliminärt resultat

I april visas ett preliminärt resultat. Det görs för att du ska få en uppfattning om hur du ligger till och för att skolorna ska få en uppfattning om hur många som sökt till dem. Det preliminära resultatet baseras på höstterminsbetyget för dig som går i 9an och slutbetyget för sig som gått ut 9an. Tänk på att det preliminära resultatet kan komma att förändras till den slutliga antagningen beroende på t.ex. att elever ändrar i sina ansökningar i om- och nyvalsperioden och att den slutliga antagningen görs på slutbetygen.

Du ser det preliminära resultatet via ansökningswebben. Du ser då om du har behörighet för de val du gjort samt vilket lägsta meritvärde som krävdes för att du skulle fått en plats. I om- och nyvalsperioden har du möjlighet att lägga till fler val eller ändra i din ansökan.

Är du inte folkbokförd i Sjuhärad får du kontakta Antagningsenheten för att få information om hur du ligger till i det preliminära resultatet.

Program som inte startar till hösten 2017

Följande program kommer inte att starta till hösten 2017 på grund av för få sökande. Om du har sökt något av de programmen kommer du att få ett brev hem med informationen. (mer…)

Ansöknings- perioden är stängd

Ansökningsperioden stängde 1 februari 2017.

Omkring 5 april kommer det preliminära resultatet att visas. (mer…)

Webbsök

Välkommen att göra din ansökan till gymnasiet! Ansök här.
Ansökningsperioden är öppen 9 januari – 1 februari, 2017.
Inloggningsuppgifter och informationsbrev har skickats hem.

(mer…)

Translate »