Om Johanna Uhlman

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Johanna Uhlman skapat 9 blogginlägg för.

Sent omval

Om du vill göra några förändringar av dina val eller göra en helt ny ansökan gör du det via blanketten för sent omval. Läs noga igenom informationen på blanketten innan du fyller i den. Tänk på att val som läggs till och val som flyttas upp över tidigare lagda val blir sena val (mer…)

2020-11-04T13:55:43+00:00

Preliminärt resultat

I april visas ett preliminärt resultat. Det görs för att du ska få en uppfattning om hur du ligger till och för att skolorna ska få en uppfattning om hur många som sökt till dem. Det preliminära resultatet baseras på höstterminsbetyget för dig som går i 9an och slutbetyget för sig som gått ut 9an. Tänk på att det preliminära resultatet kan komma att förändras till den slutliga antagningen beroende på t.ex. att elever ändrar i sina ansökningar i om- och nyvalsperioden och att den slutliga antagningen görs på slutbetygen.

Du ser det preliminära resultatet via ansökningswebben. Du ser då om du har behörighet för de val du gjort samt vilket lägsta meritvärde som krävdes för att du skulle fått en plats. Läs gärna igenom guiden Hur du läser ditt preliminära resultat om du vill ha hjälp med detta.
I om- och nyvalsperioden har du möjlighet att lägga till fler val eller ändra i din ansökan.

Är du inte folkbokförd i Sjuhärad får du kontakta Antagningsenheten för att få information om hur du ligger till i det preliminära resultatet.

Guide: Hur du läser ditt preliminära resultat (PDF – 736 kB)

2020-12-02T13:33:28+00:00

Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning innebär att du studerar på ett yrkesprogram men är ute på en eller flera arbetsplatser minst halva tiden räknat från när lärlingsutbildningen börjat. I skolan läser du gymnasiegemensamma ämnen och de mer teoretiska kunskaperna som du behöver i ditt yrke. Du får samma yrkesexamen som de elever som läser det skolförlagda yrkesprogrammet, men mer praktisk erfarenhet.

En lärlingsutbildning kan starta i årskurs 1, 2 eller 3. Startar den direkt i årskurs 1 så är det en lärlingsutbildning du söker till när du gör ditt gymnasieval. Blir du sedan antagen så är det direkt till lärlingsutbildningen du antas. Kolla noga när du gör ditt gymnasieval så att du väljer rätt, alla lärlingsutbildningar som startar direkt i årskurs 1 har 0L i slutet av ansökningskoden, till exempel HVFIN0L (Hantverksprogrammet inriktning Finsnickeri, lärling). Det står även lärling under inriktning. Observera att lärlingsutbildningar som startar i årskurs 1 och skolförlagt program är två olika val och vill du söka båda dessa alternativ måste båda finnas med i din ansökan och rangordnas i den ordning du helst vill ha dem.

De lärlingsutbildningar som startar i årskurs 2 eller 3 söker du inte till vid ditt gymnasieval utan väljer först efter att du har börjat gymnasiet.

Läs mer om lärlingsutbildning på Skolverkets hemsida.

Skolverkets hemsida

 

 

2020-12-02T13:18:36+00:00
Till toppen