About Johanna Uhlman

This author has not yet filled in any details.
So far Johanna Uhlman has created 12 blog entries.

Ansöknings-perioden har stängt

Nu har ansökningsperioden stängt. Har du ännu inte gjort någon gymnasieansökan men vill göra det, kan du göra det under om- och nyvalsperioden den 16 april – 15 maj.

Har du gjort en gymnasieansökan men vill ändra i den kan du också göra det under om- och nyvalsperioden 16 april – 15 maj.

Under vecka 14 kommer det preliminära resultatet släppas. Det görs för att du ska få en uppfattning om hur du ligger till och för att skolorna ska få en uppfattning om hur många som sökt till dem.

 

Har du några frågor? Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare eller till oss på Antagningsenheten.

 

Ansöknings-perioden är öppen!

Ansökningsperioden öppnar tisdag 9 januari och stänger torsdag den 1 februari kl 24.00. (mer…)

Viktiga datum 2018

9 januari – 1 februari
Ansökningsperiod.

(mer…)

Antagning nu stängd för 2017

Antagningsenheten Sjuhärad har nu stängt för 2017. Antagningsenheten har hand om antagningen till gymnasieskolan år 1 fram till den 15 september. Därefter går antagningen över till respektive gymnasieskola.

Vill du byta program nu vänder du dig direkt till rektorn för det program du vill byta till.

Busskort/
resebidrag

Busskort/resebidrag för elever som bor längre än 6 kilometer från gymnasieskolan

Elever som är antagna till någon av följande skolor: (mer…)

Om- och nyvalsperioden har stängt

Om – och nyvalsperioden stängde den 15 maj. Arbetet med den slutliga antagningen har börjat.
Resultatet från den slutliga antagningen beräknas vara klart senast den 1 juli 2017.

 

Om- och nyvalsperiod 2017

Om- och nyvalsperioden är öppen 18 april – 15 maj (till och med klockan 24.00).

Om du saknar användarnamn och lösenord tar du en kontakt med din studie- och yrkesvägledare. Om du inte har tillgång till en sådan tar du en kontakt med oss på antagningsenheten. Du kan under om- och nyvalsperioden ändra i din befintliga ansökan eller göra en helt ny ansökan.

 

Preliminärt resultat

I april visas ett preliminärt resultat. Det görs för att du ska få en uppfattning om hur du ligger till och för att skolorna ska få en uppfattning om hur många som sökt till dem. Det preliminära resultatet baseras på höstterminsbetyget för dig som går i 9an och slutbetyget för sig som gått ut 9an. Tänk på att det preliminära resultatet kan komma att förändras till den slutliga antagningen beroende på t.ex. att elever ändrar i sina ansökningar i om- och nyvalsperioden och att den slutliga antagningen görs på slutbetygen.

Du ser det preliminära resultatet via ansökningswebben. Du ser då om du har behörighet för de val du gjort samt vilket lägsta meritvärde som krävdes för att du skulle fått en plats. I om- och nyvalsperioden har du möjlighet att lägga till fler val eller ändra i din ansökan.

Är du inte folkbokförd i Sjuhärad får du kontakta Antagningsenheten för att få information om hur du ligger till i det preliminära resultatet.

Program som inte startar till hösten 2017

Följande program kommer inte att starta till hösten 2017 på grund av för få sökande. Om du har sökt något av de programmen kommer du att få ett brev hem med informationen. (mer…)

Ansöknings- perioden är stängd

Ansökningsperioden stängde 1 februari 2017.

Omkring 5 april kommer det preliminära resultatet att visas. (mer…)

Translate »