Här kan du se förändringar i utbudet av program och inriktningar inför starten 2024.

Följande program och inriktningar kommer INTE att starta hösten 2024:

Almåsgymnasiet i Borås:
– Hantverksprogrammet inriktning Florist, Lärling (HVFLO0L-AL). Observera att detta inte gäller det skolförlagda programmet.

Bäckängsgymnasiet i Borås:
– Estetiska programmet inriktning Teater (ESTEA-BÄ)

Marks Gymnasieskola:
– Estetiska programmet inriktning Estetik och media (ESEST-MA)

Praktiska Gymnasiet i Borås:
– VVS- och fastighetsprogrammet (VF-BPR)
– Programinriktat val mot VVS- och fastighetsprogrammet (IMVVF-BPR)
– Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet (IMYVF-BPR)

LBS Kreativa Gymnasiet Borås:
-Profilen E-sport på Estetiska programmet inriktning Estetisk och Media (ESEST-LBS). Observera att det endast är en profil som stänger och inte programmet eller inriktningen.

Sven Eriksonsgymnasiet i Borås:
– International Baccalaureate Diploma Programme (IB-SE)

Viskastrandsgymnasiet i Borås:
– Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Husbyggnad, Lärling (BAHUS0L-VS). Observera att detta inte gäller det skolförlagda programmet.
– Industritekniska programmet inriktning Produkt och maskinteknik (INPRK-VS)
– Programinriktat val mot Industritekniska programmet inriktning Produkt och maskinteknik (IMVINPRK-VS)

Följande program och inriktningar startar inför om-och nyvalsperioden 15 april (de har inte tidigare varit möjliga att söka till):

Realgymnasiet Borås:
– Programinriktat val mot Naturbruksprogrammet inriktning Hästhållning (IMVNBHAT-REAL)
– Programinriktat val mot Naturbruksprogrammet inriktning Naturturism (IMVNBNAT-REAL)
– Profilerna Sällskapsdjur & djursjukvård samt Djurpark på Programinriktat val mot Naturbruksprogrammet inriktning Djurvård (IMVNBDJR-REAL). Observera att detta program och inriktning varit öppen sedan tidigare men att de endast erbjudit profilen Hund.