Det preliminära resultatet är klart.

Det preliminära resultatet görs för att du ska få en uppfattning om hur du ligger till och för att skolorna ska få en uppfattning om hur många som sökt till dem. Du ser det preliminära resultatet via ansökningswebben om du är folkbokförd i Sjuhärad. Du ser då om du har behörighet för de val du gjort, samt vilket lägsta meritvärde som krävdes för att man skulle fått en plats. Tänk på att det endast är behöriga elever som går med i det preliminära resultatet och att det baseras på höstterminsbetyget för dig som går i 9:an och slutbetyget för dig som gått ut 9:an.

Tänk på att detta bara är ett preliminärt resultat som kan komma att förändras till den slutliga antagningen beroende på till exempel att elever ändrar i sina ansökningar under om- och nyvalsperioden, att den slutliga antagningen enbart görs på slutbetygen och ändrade antal platser på programmen. Tänk också på att du vid den slutliga antagningen endast kan antas till en utbildning. Du prövas då mot dina val uppifrån och ner och antas så högt som möjligt och lägre val stryks då. Om ditt meritvärde räcker för antagning på ditt första, andra och tredje val erbjuds du enbart plats på ditt första val.

Är du inte folkbokförd i Sjuhärad får du kontakta oss på Antagningsenheten för att få information om hur du ligger till i det preliminära resultatet.

Läs mer i vår guide om Hur du läser ditt preliminära resultat.

Har du några frågor? Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare eller till Antagningsenheten.