Om du vill göra några förändringar av dina val eller göra en helt ny ansökan nu efter att ansökningsperioderna har stängt gör du det via blanketten för sent omval. Läs noga igenom informationen på blanketten innan du fyller i den.

Tänk på att val som läggs till och val som flyttas upp över tidigare lagda val blir sena val och placeras efter de val som är inlämnade under den ordinarie ansökningsperioden.Tänk också på att en du gör en ny ansökan om du fyller i en omvalsblankett och att den därmed ersätter din gamla om du tidigare gjort en. Därför ska alla val skrivas ned, både gamla och nya, i den rangordning du önskar söka dem.

Om du vill ändra i din ansökan efter den slutliga antagningen är genomförd och redan kommit in på ett val är vår rekommendation att du lägger det valet sist i din nya ansökan. Då har du en säker plats tills dess att du får meddelande om att du fått en ny plats.

Gör så här:

  • Du fyller i en blankett för sent omval.
  • Börja med att fylla i aktuellt mobilnummer så att vi kan nå dig.
  • Du fyller i ansökan med samtliga val, både nya och gamla och rangordnar dem som du helst vill ha dem.
  • Låt valet du är antagen till ligga kvar sist.
  • Skriv under blanketten.

Skicka den via post till:

Antagningsenheten Sjuhärad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
501 80 Borås

Eller scanna/fotagrafera och maila till:  gymnasieantagningen@boras.se

  • När Antagningsenheten Sjuhärad har fått in blanketten och lagt in din nya ansökan är det den som gäller.
    Får du en ny plats får du besked via sms eller telefon. Har du inte registrerat något mobiltelefonnummer får du besked via post.
  • Du kan se din ansökan via ansökningswebben när den är inlagd.

Har du frågor kring ansökan, kontakta Antagningsenheten Sjuhärad eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

All antagning görs utifrån behörighet och i meritvärdes ordning.

Reservantagningen pågår till den 15 september, därefter lämnas reservantagningen över till respektive gymnasieskola.