7 januari – 1 februari Ansökningsperiod.
Vecka 14 Det preliminära resultatet släpps.
15 april – 17 maj
Om- och nyvalsperiod.
Vecka 23
Slutbetyg ska ha skickats till oss från grundskolorna.
1 juli 
Den slutliga antagningen ska vara klar. Du ser ditt resultat via ansökningswebben.
26 juli Sista svarsdagen av ditt antagningsbesked.
30 juli Första reservantagningen visas.
6 augusti Andra reservantagningen visas. Därefter sker reservantagning löpande.
15 september Antagningsenheten stänger sin antagning.
Reservantagning lämnas över till respektive gymnasieskola.