Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en gymnasieingenjörsexamen. För att vara behörig och kunna söka det färde tekniska året ska du ha läst teknikprogrammet eller ha en likvärdig utbildning samt påbörja utbildningen senast det kalenderåret du fyller 22 år. Från och med höstterminen 2018 är också vissa karaktärsämneskurser ett förkunskapskrav för de olika nationella profilerna:

 • För Design och produktutveckling krävs godkända betyg på kurserna design 1 och konstruktion 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.
 • För Informationsteknik utgång nätverksteknik krävs godkända betyg på kurserna programmering 1 och dator- och nätverksteknik, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.
  För Informationsteknik utgång mjukvarudesign krävs godkända betyg på kurserna programmering 1 och webbutveckling 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.
 • För Produktionsteknik krävs godkända betyg på kurserna mekatronik 1 och produktionskunskap 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.
 • För Samhällsbyggande krävs godkända betyg på kurserna arkitektur-hus och byggnadsverk, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.

Vid urvalet ska företräde ges till de sökande som har godkända betyg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i:

 • bild och form 1a1 och cad 1 för tillträde till den nationella profilen design och produktutveckling,
 • webbutveckling 1 för tillträde till den nationella profilen informationsteknik utgång nätverksteknik,
 • dator- och nätverksteknik för tillträde till den nationella profilen informationsteknik, utgång mjukvarudesign,
 • produktionsutrustning 1 för tillträde till den nationella profilen produktionsteknik, eller
 • hållbart samhällsbyggande för tillträde till den nationella profilen samhällsbyggande.
  Vid urvalet ska företräde ges till sökande med andra omdömen från utbildning eller arbetsliv som motsvarar innehållet i kurserna.

Under ansökningsperioden och om- och nyvalsperioden kan du göra din ansökan till det fjärde tekniska året via ansökningswebben. 
Vill du bli aktiverad som sökande vänd dig till din studie- och yrkesvägledare eller till Antagningsenheten.

Elever är behöriga att söka det fjärde tekniska året om de har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Det är också möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde tekniska året. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Tillsammans med din ansökan ska även ditt gymnasieexamensbevis bifogas. Om du ännu inte avslutat din gymnasieutbildning ska du skicka in ditt gymnasieexamensbevis så snart du fått den.

Du ska rangordna utbildningarna i en ansökan till vidareutbildningen till det fjärde tekniska året. Det innebär att du söker utbildningarna i den ordning du önskar bli antagen till utbildningen. Blir du antagen till ett högre rangordnat val så stryks de utbildningar som ligger under i ansökan.

 De fyra olika profilerna har olika nationella ansökningskoder:

 • Design och produktutveckling – VIDES
 • Produktionsteknik – VIPRO
 • Informationsteknik – VIINF
 • Samhällsbyggande – VISAM

Om du vill lägga till val för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år till en skola som inte finns inom Sjuhärad gör du det också via ansökningswebben. Klicka på alternativet ”Sök annan utbildning utanför Gymnasieval Sjuhärads utbud” och fyll manuellt i vilken kommun, vilken profil och vilken skola du vill gå. Ansökan skickas till det kansli som har hand om antagningen för skolan.

Om du har gjort en ansökan till någon av profilerna på Sven Eriksonsgymnasiet kan du se ditt slutliga resultat via ansökningswebben omkring 1 juli. Reservantagning påbörjas i början av augusti och fortsätter fram till 15 september.

Om du har gjort en ansökan till gymnasieskolor utanför Sjuhärad får du ett antagningsbesked av den gymnasieskolan eller antagningskansliet som har hand om ansökan.