När det gäller gymnasieantagning finns det två typer av beslut som huvudmannen fattar som går att överklaga:

  • Beslut om behörighet till gymnasieskolan
  • Beslut om mottagande till gymnasieskolan

Ett överklagande ska inkomma inom tre veckor från att du mottagit beslutet.

På Skolväsendets Överklagandenämnds hemsida kan du läsa om processen kring överklagande samt se vägledande beslut.

Skolväsendets Överklagandenämnd