En sökande till ett nationellt program som saknar ett godkänt betyg i engelska, kan beviljas dispens i engelska om den sökande:

  • på grund av speciella personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
  • bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Om dispens i engelska beviljas och du blir antagen innebär det att du fortsätter att läsa engelska på grundskolenivå tills du uppnått godkänt betyg i engelska.
Du läser alltså både grundskolans engelska och gymnasieskolans kurs/kurser i engelska under din gymnasietid. Dispens i engelska kan sökas till nationella program, men inte till introduktionsprogram.

Det är huvudmannen (kommunal tjänsteman eller rektor på fristående gymnasieskola)  för den utbildning du har ansökt till som bedömer och beslutar om dispens i engelska. Vill du överklaga beslutet om dispens i engelska ska du kontakta beslutsfattaren inom tre veckor efter att du mottagit beslutet.

Beslutet som huvudmannen fattar kring dispens i engelska tillhör beslutet kring behörighet och är överklagningsbart.

Blanketten och bilagor lämnar du under ansökningsperioden eller om- och nyvalsperioden till studie- och yrkesvägledaren på din skola eller skickar direkt till oss på Antagningsenheten.

Blankett för att ansöka om dispens i engelska hittar du under menyn Blanketter.