Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska avsättas för dem som:

  • på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller
  • kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

Det är huvudmannen (kommunal tjänsteman eller rektor på fristående gymnasieskola) för den utbildning du har ansökt till som bedömer och beslutar om prövning i fri kvot.

Beslutet som huvudmannen fattar kring prövning i fri kvot är inte överklagningsbart.

Ansökan om prövning i fri kvot kan göras till nationellt program och eleven ska vara behörig till sökt program utifrån slutbetyg i årskurs 9.

Blanketten och bilagor lämnar du in under ansökningsperioden eller om- och nyvalsperioden till studie- och yrkesvägledaren på din skola eller skickar direkt till oss på Antagningsenheten.

Blankett för att ansöka om prövning i fri kvot hittar du under menyn Blanketter.