Stödverksamheten är till för elever med autismspektrumtillstånd (AST) som i olika grad behöver stöd. Stödet går att få om man blir antagen på ett nationellt program eller ett programinriktat val på Borås Stads kommunala gymnasieskolor.

Har du behov av stöd inom Stödverksamheten kontakta samordnare på Stödverksamheten Tiina Eliasson, tfn 0721-60 08 58.

Läs mer om Stödverksamheten på Borås Stads hemsida.

Borås Stads hemsida