Om det är fler sökande än antal platser till ett program vid den slutliga antagningen blir de som inte blir antagna placerade i en reservkö utifrån urvalsgrupp. Läs mer om urvalsgrupper under fliken Urval. Från och med i början på augusti görs reservantagningar där lediga platser erbjuds till elever som står som reserv.

I reservantagningarna fram till skolstart sker antagning till högre val automatiskt, då lämnar du även automatiskt din tidigare plats. Tänk därför på att det är viktigt att svara att du inte vill stå kvar som reserv till högre val om du inte vill ha en ny plats. Om du inte har svarat på ditt antagningsbesked gäller rangordningen i ansökan och du kan då antas till ett högre val och lämnar din tidigare plats.

I reservantagningarna efter skolstart kontaktar vi varje reserv som är aktuell för att erbjudas en ny utbildningsplats innan eventuellt byte sker. Betänketid ges då till nästkommande vardag om eleven önskar det, har svar då inte inkommit erbjuds nästa reserv plats istället.

Ibland händer det att elever backar i turordningskön på reservlistan. Det beror på att det tillkommit en sökande som har ett högre meritvärde.

Du följer reservantagningen via Ansökningswebben