Antagningsstatistik
Du kan här ladda ned antagningsstatistik för gymnasieskolorna inom vårt samverkansområde sorterat efter huvudman.

Slutlig antagning 2019 (PDF – 245 kB)

Reservantagning 2019 (PDF – 245 kB)

Slutlig antagning 2020 (PDF – 321 kB)

Reservantagning 2020 (PDF – 243 kB)

Slutlig antagning 2021 (PDF – 245 kB)

Reservantagning 2021 (PDF – 245 kB)

Slutlig antagning 2022 (PDF – 248 kB)

Reservantagning 2022 (PDF – 249 kB)

Slutlig antagning 2023 (PDF – 245 kB)

Reservantagning 2023 (PDF – 246 kb)