Om du studerar vid en fristående skola ska du söka inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).