Ansvariga för introduktionsprogram

BOLLEBYGD
Helena Hallqvist Johansson, helena.hallqvist@bollebygd.se, tfn 0734-64 72 11

BORÅS
Johanna Ulveström, johanna.ulvestrom@boras.se, tfn 033-35 30 32, 0768-88 30 32

HERRLJUNGA
Therese Fredriksson, therese.fredriksson@herrljunga.se, tfn 0727-13 69 28

MARK
Marika Blomquist, marika.blomquist@mark.se, tfn 0320 -21 74 85

SVENLJUNGA
Tiina Aavik, tiina.aavik@svenljunga.se, tfn 0325-182 23

TRANEMO
Annika Persson, annika.persson@tranemo.se, tfn 0325-57 65 32

ULRICEHAMN
Marita Lindman Johansson, marita.lindmanjohansson@ulricehamn.se, 0321-59 54 47

VÅRGÅRDA
Anders Landén, anders.landen@vargarda.se

2024-02-09T10:37:37+02:00

Administratörer – gymnasieskolan

ALMÅSGYMNASIET
Adriana Liedner, adriana.liedner@boras.se, tfn 033-35 77 99

BÄCKÄNGSGYMNASIET
Sofia Hagström, sofia.hagstrom@boras.se, tfn 033-35 79 70

GYMNASIESÄRSKOLAN BORÅS/BERGSLENAGYMNASIET
Qamile Mehmeti, qamile.mehmeti@boras.se, tfn 0734-32 72 43

DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA BORÅS
Therese Klarström, therese.klarstrom@dbgy.se, tfn 0722 21 43 46

KUNSKAPSKÄLLAN
Anita Gerdes-Wolters, anita.gerdes-wolters@herrljunga.se, 0513-173 00

LBS KREATIVA GYMNASIET BORÅS
Mikaela Stenbäcken, mikaela.stenbacken@lbs.se, 033-170 340

LÄRCENTRUM
Anna Moskal, Anna.moskal@svenljunga.se, tfn 0325-185 70

MARKS GYMNASIESKOLA
Helen Hagborg Dahl, helen.hagborgdahl@mark.se, tfn 0320-21 73 70
Eva Anneblad, eva.anneblad@mark.se, tfn 0320-21 75 63

PRAKTISKA GYMNASIET BORÅS
Anna Larsson, anna.larsson@praktiska.se, 0732-33 70 40

REALGYMNASIET
Lisa Berglund,  lisa.berglund@realgymnasiet.se, tfn 010-139 81 02

STRÖMMA NATURBRUKSCENTRUM
Ulrica Wallin, ulrica.wallin@strommanaturbruk.se, tfn 0301-475 02

SUNDLERGYMNASIET
Mona Falk, mona.falk@vargarda.se, tfn 0322-600 909

SVEN ERIKSONSGYMNASIET
Cecilia Lindberg, cecilia.lindberg@boras.se, tfn 033-35 70 80 67

TINGSHOLMSGYMNASIET
Ann-Charlotte Brobjer, anncharlotte.brobjer@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 45

TRANEMO GYMNASIESKOLA
Hanna Wensby, hanna.wensby@tranemo.se, tfn 0325-57 65 02
Catharina Claesson, catharina.claesson@tranemo.se tfn. 0325-57 65 07

VISKASTRANDSGYMNASIET
Carina Svedberg, carina.svedberg@boras.se, tfn 033-35 31 12

YRKESGYMNASIET BORÅS
Mela Argjenti, mela.argjenti@yrkesgymnasiet.se, 0730-77 47 05

2024-01-31T12:53:55+02:00

Administratörer – grundskolan

ALTORPSKOLAN
Eva-Maria Jönsson, eva-maria.jonsson@herrljunga.se, tfn 0513-17424

BJÖRKHÖJDSKOLAN 
Neda Persson, neda.persson@edu.boras.se, 033-35 80 61

BODASKOLAN 
Remigija Kazlauskiene, remigija.kazlauskiene@boras.se, tfn 033-35 79 09

BOLLEBYGDSKOLAN
Eleonor Carlsson, eleonor.carlsson@bollebygd.se, tfn 0734-647 217

BORÅS KRISTNA SKOLA
Lars Haraldsson, larsh@bkskola.org, tfn 033-48 07 70

DALSJÖSKOLAN
Lena Artursson, lena.artursson@boras.se, tfn 033-35 87 10

DALTORPSKOLAN
Maria Gustafsson, maria.g.gustafsson@boras.se,  tfn 033-35 79 61

ENGELBREKTSKOLAN
Ulrika Idh, ulrika.idh@boras.se, tfn 033-35 59 97

ERIKSLUNDSKOLAN
Mikael Löfdahl, mikael.lofdahl@boras.se, tfn 033-35 80 14

FRISTADSKOLAN
Jessica Zaborowski, jessica.zaborowski@boras.se, tfn 033-35 85 60

FRITSLASKOLAN
Yvonne Andersson, Yvonne.Andersson2@mark.se, tfn 0320-21 77 25

GULLHÖGSKOLAN
Giesela Sahlander, giesela.sahlander@vargarda.se, tfn 0322-60 08 17

INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN
Malin Johansson, malin.johansson.boras@engelska.se, tfn 033-722 22 50 eller 0736-61 33 96

KUNSKAPSSKOLAN
Helena Sundbaum,  helena.sundbaum@kunskapsskolan.se, tfn 0733-13 71 31

LETEBOSKOLAN
info@leteboskolan.se, tfn 0320-43 15 00

LYCKESKOLAN
Åsa Kristensson, Asa.Kristensson@mark.se
Ulrika Karlsson, ulrika.karlsson@mark.se

MOGASKOLAN
Marita Karlsson, marita.k.karlsson@svenljunga.se, tfn 0325-185 73

MALMEN MONTESSORI
Cornelia Sandqvist, cornelia.sandqvist@malmen.com, 033-23 73 80

PÄRLAN MONTESSORI
info@montessoriparlan.se, tfn 0320-324 60

SANDGÄRDSKOLAN
Marie Karlsson, marie.l.karlsson@edu.boras.se, tfn 033-35 88 25

STENBOCKSSKOLAN
Tina Andersson, tina.andersson@ulricehamn.se, tfn 0321-59 53 67

SÄRLASKOLAN
Gentiana Haziri, gentiana.haziri@boras.se, tfn 033-35 80 74

SÄTILASKOLAN
Jens Wiberg, Jens.Wiberg@mark.se, tfn 0320-21 78 53

TRANÄNGSKOLAN
Susanna Odelberg, susanna.odelberg@tranemo.se, tfn 0325-57 66 01

VISKAFORSSKOLAN
Isak Kjerf, isak.kjerf@boras.se, tfn 076-888 88 93

ÄNGSKOLAN
Petra Hellgren, petra.hellgren@mark.se, tfn 0320-21 74 45

ÄTRADALSSKOLAN
Linda Gustafsson, linda.gustafsson@ulricehamn.se, tfn 0321-59 55 24

2024-01-31T12:53:57+02:00

Busskort på de fristående skolorna

Praktiska Gymnasiet Borås
Anna Larsson, anna.larsson@praktiska.se, tfn 0765-27 12 93

Drottning Blankas Gymnasium
Johannah Karlsson, johannah.karlsson@dbgy.se, tfn 0703-66 49 14

LBS Kreativa Gymnasiet
Mikaela Stenbäcken, mikaela.stenbacken@lbs.se, tfn 033- 17 03 40,

Realgymnasiet
Lisa Berglund, lisa.berglund@realgymnasiet.se, tfn 010-139 81 02,

Yrkesgymnasiet Borås
Mela Argjenti, mela.argjenti@yrkesgymnasiet.se, 0730 77 47 05

2024-01-31T12:54:02+02:00

Aktivitetsansvar

Kommuner

Borås Stad
KAA-enheten: Kaa@boras.se, tfn 0766- 23 05 08
Lotta Paulsson, charlotta.paulsson@boras.se, tfn 0704- 55 78 50
Martina Mattsson, martina.mattsson.@boras.se, tfn 0728- 85 15 58
Emelie Dolk, emelie.dolk@boras.se, tfn 0734- 32 79 66
Karin Åhman, karin.ahman@boras.se, tfn 0734-32 75 58
Linda Johansson, linda.Johansson@boras.se, tfn 033-35 87 61, 0734-15 31 26

Marks kommun
Sara Andersson, sara.andersson2@mark.se, tfn 0320 21 82 91

Ulricehamns kommun
Martin Brandhill, martin.brandhill@ulricehamn.se, tfn 0321-595 454, 076-643 54 54
Ann-Charlotte Brobjer, anncharlotte.brobjer@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 45
Gemensam mail KAA: kaa@ulricehamn.se

Tranemo kommun
Pia Hagrenius, Pia.hagrenius@tranemo.se, tfn 0325-576503

Herrljunga kommun
Ann-Sofie Svahn, ann-sofi.svahn@herrljunga.se, 0761-301692

Vårgårda kommun
May-Britt Larsson, may-britt.larsson@vargarda.se, tfn 0322-60 05 02
Jennie Hilmersson, jennie.hilmersson@vargarda.se (föräldraledig)
Ann Olerot, ann.olerot@vargarda.se, tfn 0322- 60 03 98

Bollebygds kommun
Anna Karlsson, anna.karlsson@bollebygd.se, tfn 0734-647565

Svenljunga kommun
Tiina Aavik, tiina.aavik@svenljunga.se , tfn 0325-182 23

2024-02-28T08:29:23+02:00

Studie- och yrkesvägledare – introduktionsprogram

BOLLEBYGDSKOLAN
SYV Introduktionsprogram: Karl-Henrik Lindbom, karlhenrik.lindblom@bollebygd.se, tfn 0731-09 20 93

BORÅS STAD
SYV Introduktionsprogram Almåsgymnasiet:
Roxana Lozonschi,Roxana.lozonschi@boras.se tfn 0768-88 77 97
SYV Introduktionsprogram Bäckängsgymnasiet: Jane Eriksson, jane.eriksson@boras.se, tfn 0734-32 76 46
SYV Introduktionsprogram Sven Eriksonsgymnasiet: Anna Ekelund Täreby, anna.ekelund.tareby@boras.se, tfn 033-35 32 02, 0768-88 32 02
SYV Introduktionsprogram Viskastrandsgymnasiet: Ida Ahlbom, ida.ahlbom@boras.se, tfn 033-35 31 03, 0768-88 31 03
SYV KAA-enheten: Karin Åhman, karin.ahman@boras.se, tfn 0734-32 75 58 och Charlotta Paulsson, charlotta.paulsson@boras.se, tfn 0704- 55 78 50

KUNSKAPSKÄLLAN
SYV Introduktionsprogram:
 Christian Svensson, christian.svensson@herrljunga.se, tfn 0513-173 05

LÄRCENTRUM              
SYV Introduktionsprogram: Vakant
Rektor
Tiina Aavik, tiina.aavik@svenljunga.se, 0325-182 23

MARKS GYMNASIESKOLA
SYV Introduktionsprogram: Lisa Johansson, lisa.johansson@mark.se, tfn 0320-21 74 47

SUNDLERGYMNASIET
SYV Introduktionsprogram: Susanna Yngve, susanna.yngve@vargarda.se, tfn 0708-73 50 90

TINGSHOLMSGYMNASIET
SYV Introduktionsprogram: Emelie Svensson, emelie.svensson@ulricehamn.se, tfn tfn,0321-595464, 0766-43 54 64

TRANEMO GYMNASIESKOLA
SYV Introduktionsprogram: Pia Hagrenius, pia.hagrenius@tranemo.se, tfn 0325-576403

 

 

2024-01-31T12:54:25+02:00

Kontaktpersoner Sjuhärad

MARKS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen
511 80 Kinna
Tfn 0320-21 74 09
Fax 0320-359 52
Kontaktperson: Rose-Marie Carlsson, rose-marie.carlsson@mark.se

NATURBRUKSKANSLIET
Antagning för Naturbruksgymnasiet Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp
Regionens Hus, 541 80  Skövde
Tfn 0700-82 29 48
www.naturbruk.nu
Kontaktperson: Anneli Ekh, anneli.ekh@vgregion.se

SUNDLERGYMNASIET
447 80 Vårgårda
Tfn 0322-60 08 86
Kontaktperson: Thomas Johansson, thomas.johansson@vargarda.se

TINGSHOLMSGYMNASIET
523 86 Ulricehamn
Tfn 0321-59 54 45
Fax 0321-59 55 09
Kontaktperson: Ann-Charlotte Brobjer, anncharlotte.brobjer@ulricehamn.se

TRANEMO GYMNASIESKOLA
Brogatan 11, 514 80 Tranemo
Tfn 0325-57 65 07
Fax 0325-57 65 49
Kontaktperson: Hanna Wensby, hanna.wensby@tranemo.se 

2024-01-31T12:54:28+02:00

Inackorderingsbidrag och busskort på de kommunala skolorna

Bollebygds kommun
Kontaktperson för busskort: Eleonor Carlsson, tfn 0734-64 72 17, eleonor.carlsson@bollebygd.se
Kontaktperson för inackorderingsbidrag: Kristina Knutsson, tfn 0734-64 72 08, kristina.knutsson@bollebygd.se

Borås Stad
Kontaktperson för busskort: Jenny Gillberg, tfn 033-35 77 67, jenny.gillberg@boras.se
Kontaktperson för inackorderingsbidrag: Annika Redhage, tfn 033-35 77 73 annika.redhage@boras.se

Herrljunga kommun
Anita Gerdes-Wolters, tfn 0513-173 00, anita.gerdes-wolters@herrljunga.se

Marks kommun
Rose-Marie Carlsson, tfn 0320-21 74 09, rose-marie.carlsson@mark.se

Svenljunga kommun
Kontaktperson för inackorderingsbidrag: Yvonne Claesson, tfn 0325-183 61, yvonne.claesson@svenljunga.se
Kontaktperson för busskort: Kontakta din gymnasieskola

Tranemo kommun
Kontaktperson för inackorderingsbidrag: Catharina Claesson, tfn 0325-57 65 07, catharina.claesson@tranemo.se
Kontaktperson för busskort: Christofer Ramsing, tfn 0325-57 65 08, christofer.ramsing@tranemo.se

Ulricehamns kommun
Ewa Goliat, tfn 0321-59 54 50, ewa.goliat@ulricehamn.se

Vårgårda kommun
Kontaktperson för inackorderingsbidrag: May-Britth Larsson, tfn 0322-60 05 02, may-britt.larsson@vargarda.se
Kontaktperson för busskort: Sara Röjd, sara.rojd@vargarda.se

2024-01-31T12:54:30+02:00

Studie- och yrkesvägledare – gymnasieskolan

ALMÅSGYMNASIET
Alingsåsvägen 36, 504 38 Borås
SYV: Roxana Lozonschi,Roxana.lozonschi@boras.se tfn 0768-88 77 97

ANPASSAD GYMNASIESKOLA BORÅS/BERGSLENAGYMNASIET
Bergslenagatan 4, 506 30 Borås
SYV: Roland Trygg, roland.trygg@boras.se, tfn 033-35 39 70, 0768-88 39 70

BÄCKÄNGSGYMNASIET
P A Halls terrass 7, 501 80 Borås
SYV: Jane Eriksson, jane.eriksson@boras.se, tfn 0734-32 76 46
SYV: Anneli Hellsten, anneli.hellsten@boras.se, tfn 0768-88 79 47
SYV: Susanna Brissman, susanna.brissman@boras.se, tfn 072-160 07 23

DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA BORÅS
Stora Brogatan 11, 503 30 Borås
SYV: Johannah Karlsson, johannah.karlsson@dbgy.se, tfn 0703-66 49 14
SYV: Dorrit Friberg, dorrit.friberg@dbgy.se

KUNSKAPSKÄLLAN
Västra Parkgatan 4, 524 30 Herrljunga
SYV: Christian Svensson, christian.svensson@herrljunga.se, tfn 0513 – 173 05

LBS KREATIVA GYMNASIET BORÅS
Sparregatan 12B, 503 37 Borås
SYV: Linnea Hedström, linnea.hedstrom@academedia.se, tfn 076-111 82 68,
SYV: Shahad Al-Bachachi, shahadaladeentalib.al-bachachi@lbs.se

LÄRCENTRUM              
Vuxenutbildningen, Torggatan 9, 512 80 Svenljunga
SYV Introduktionsprogram: Vakant
Rektor
Tiina Aavik, tiina.aavik@svenljunga.se, 0325-182 23

MARKS GYMNASIESKOLA
Kunskapens Hus, Varbergsvägen 6, 511 80 Kinna
SYV: Pia Struxsjö, pia.struxsjo@mark.se, tfn 0320-21 73 97
SYV: Lisa Johansson, lisa.johansson@mark.se, tfn 0320-21 74 47

NATRURBRUKSSKOLOR I VÄSTRA GÖTALAND
SVENLJUNGA: Jessica Brobjer, jessica.brobjer@vgregion.se, tfn 072-206 38 82
UDDETORP: Madelaine Bergman, madelaine.bergman@vgregion.se, tfn 070-082 43 51
SÖTÅSEN, AXEVALLA HÄSTCENTRUM: Annette Tivenäs, annette.tivenas@vgregion.se, tfn 073-801 63 38

PRAKTISKA GYMNASIET BORÅS
Grönbogatan 5, 504 68 Borås
SYV: Elisabeth S Thorson, elisabeth.svensson@praktiska.se, 0705-49 79 79

REALGYMNASIET
Viskastrandsgatan 3-5, 506 30 Borås
SYV: Caroline Smids, caroline.smids@realgymnasiet.se, tfn 0721-85 39 09

STRÖMMA NATURBRUKSCENTRUM
Strömma Skolan 1, 511 99 Sätila
SYV: Christina Almström, christina.almstrom@strommanaturbruk.se, tfn 0301-475 03

SUNDLERGYMNASIET
Föreningsgatan 1, 447 80 Vårgårda
SYV: Susanna Yngve, susanna.yngve@vargarda.se, tfn 0708-73 50 90

SVEN ERIKSONSGYMNASIET
Sven Eriksonsplatsen, 501 80 Borås
SYV: Anna Ekelund Täreby, anna.ekelund.tareby@boras.se, tfn 033-35 32 02, 0768-88 32 02
SYV: Lotta Seger, lotta.seger@boras.se, tfn, 0768-88 32 06

TINGSHOLMSGYMNASIET
Tre Rosors väg, 523 86 Ulricehamn
SYV: Gustav Törnqvist, gustav.tornqvist@ulricehamn.se, tfn 0766-43 54 64
SYV: Martin Brandhill, martin.brandhill@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 54

Brandhill Martin <martin.brandhill@ulricehamn.se>

TRANEMO GYMNASIESKOLA
Brogatan 11, 514 80 Tranemo
SYV: Pia Hagrenius, pia.hagrenius@tranemo.se, tfn 0325-576403

VISKASTRANDSGYMNASIET
Viskastrandsgatan 8, 506 30 Borås
SYV: Ida Ahlbom, ida.ahlbom@boras.se, tfn 033-35 31 03, 0768-88 31 03
SYV: Frida Hessleklint, frida.hessleklint@boras.se, tfn 0766-23 05 89

YRKESGYMNASIET
Getängsvägen 27, 504 68 Borås
SYV: Malkolm Abrahamsson, malkolm.abrahamsson@yrkesgymnasiet.se, tfn 0730-97 82 53

2024-03-11T14:34:08+02:00
Till toppen