Ansvariga för introduktionsprogram

BOLLEBYGD
Helena Hallqvist Johansson, helena.hallqvist@bollebygd.se, tfn 0734-64 72 11

BORÅS
Malin Fredberg, malin.fredberg@edu.boras.se, tfn 0768-88 78 10, placering Viskastrandsgymnasiet

HERRLJUNGA
Therese Fredriksson, therese.fredriksson@herrljunga.se, tfn 0727-13 69 28

MARK
Pernilla Villumsons, pernilla.vilumsons@mark.se

SVENLJUNGA
Mats Spånberg, mats.spanberg@svenljunga.se , tfn 0325-182 23

TRANEMO
Annika Persson, annika.persson@tranemo.se, tfn 0325-57 65 32

ULRICEHAMN
Marita Lindman Johansson, marita.lindmanjohansson@ulricehamn.se, 0321-59 54 47

VÅRGÅRDA
Anders Landén, anders.landen@vargarda.se

2020-10-08T06:56:05+00:00

Administratörer – gymnasieskolan

ALMÅSGYMNASIET
Adriana Liedner, adriana.liedner@boras.se, tfn 033-35 77 99
Maria Axelsson, maria.axelsson@boras.se, tfn 033-35 78 00

BÄCKÄNGSGYMNASIET
Sofia Hagström, sofia.hagstrom@boras.se, tfn 033-35 79 70

GYMNASIESÄRSKOLAN BORÅS/BERGSLENAGYMNASIET
Bo Hagstedt, bo.hagstedt@boras.se, tfn 0768-88 71 99

DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA BORÅS
Johannah Karlsson, johannah.karlsson@dbgy.se, tfn 0703-66 49 14
Jessica Strandberg, jessica.lindquist@dbgy.se, tfn 0724-53 71 16

KUNSKAPSKÄLLAN
Maria Ljunghög, maria.ljunghog@herrljunga.se, 0513-173 00

LBS KREATIVA GYMNASIET BORÅS
Carina Svärd, carina.svard@lbs.se, tfn 033-17 03 40

LÄRCENTRUM
Anna Moskal, Anna.moskal@svenljunga.se, tfn 0325-185 70

MARKS GYMNASIESKOLA
Helen Hagborg Dahl, helen.hagborgdahl@mark.se, tfn 0320-21 73 70
Eva Anneblad, eva.anneblad@mark.se, tfn 0320-21 75 63

PRAKTISKA GYMNASIET BORÅS
Åsa Svantesson, asa.svantesson@praktiska.se, tfn 0726-00 67 60

REALGYMNASIET
Lisa Berglund, boras@realgymnasiet.se, tfn 010-139 81 02

STRÖMMA NATURBRUKSCENTRUM
Ulrica Wallin, ulrica.wallin@strommanaturbruk.se, tfn 0301-475 02

SUNDLERGYMNASIET
Mona Falk, mona.falk@vargarda.se, tfn 0322-600 909

SVEN ERIKSONSGYMNASIET
Cecilia Lindberg, cecilia.lindberg@boras.se, tfn 033-35 70 80 67

TINGSHOLMSGYMNASIET
Ann-Charlotte Brobjer, anncharlotte.brobjer@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 45

TRANEMO GYMNASIESKOLA
Hanna Wensby, hanna.wensby@tranemo.se, tfn 0325-57 65 02
Marianne Jarl, marianne.jarl@tranemo.se, tfn 0325-57 65 00
Charlotta Paulsson, paulsson.charlotta@tranemo.se, tfn 0325-57 65 03

VISKASTRANDSGYMNASIET
Carina Svedberg, carina.svedberg@boras.se, tfn 033-35 31 12

YRKESGYMNASIET BORÅS
Emma Rosengren, emma.rosengren@yrkesgymnasiet.se, 073-421 30 85
Julia Thuresson, julia.thuresson@yrkesgymnasiet.se, 073-077 47 05

2020-10-19T09:46:11+00:00

Administratörer – grundskolan

ALTORPSKOLAN
Sofia Stenlöv, Sofia.Stenlov@herrljunga.se tfn 0513-17424

BODASKOLAN 
Sonja Morris Posse, sonja.morris@boras.se, tfn 033-35 79 09

BOLLEBYGDSKOLAN
Christin Karlsson, christin.karlsson@bollebygd.se, tfn 0734-647 217

BORÅS KRISTNA SKOLA
Lars Haraldsson, larsh@bkskola.org, tfn 033-48 07 70

DALSJÖSKOLAN
Lena Artursson, lena.artursson@boras.se, tfn 033-35 87 10

DALTORPSKOLAN
Johanna Edström, johanna.edstrom@boras.se, tfn 033-35 79 72

ENGELBREKTSKOLAN
Ulrika Idh, ulrika.idh@boras.se, tfn 033-35 59 97

ERIKSLUNDSKOLAN
Mikael Löfdahl, mikael.lofdahl@boras.se, tfn 033-35 80 14

FRISTADSKOLAN
Birgitta Mery Claesson, birgitta.mery.claesson@boras.se, tfn 033-35 85 60

FRITSLASKOLAN
Yvonne Andersson, Yvonne.Andersson2@mark.se, tfn 0320-21 77 25

GULLHÖGSKOLAN
Giesela Sahlander, giesela.sahlander@vargarda.se, tfn 0322-60 08 17

INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN
Malin Johansson, malin.johansson.boras@engelska.se, tfn 033-722 22 50 eller 0736-61 33 96

KUNSKAPSSKOLAN
Helena Sundbaum,  helena.sundbaum@kunskapsskolan.se, tfn 0733-13 71 31

LETEBOSKOLAN
info@leteboskolan.se, tfn 0320-87 320

LYCKESKOLAN
Åsa Kristensson, Asa.Kristensson@mark.se

MOGASKOLAN
Cecilia Jimsten, cecilia.jimsten@svenljunga.se, tfn 0325-183 91

MALMEN MONTESSORI
Cornelia Sandqvist, cornelia.sandqvist@malmen.com, 033-23 73 80

PÄRLAN MONTESSORI
info@montessoriparlan.se, tfn 0320-316 70

SANDGÄRDSKOLAN
Kimmo Hakkala, Kimmo.Hakala@boras.se, tfn 033-35 88 25

STENBOCKSSKOLAN
Tina Andersson, tina.andersson@ulricehamn.se, tfn 0321-59 53 67

SÄRLASKOLAN
Jenny Werneholm, jenny.werneholm@boras.se, tfn 033-35 80 74

SÄTILASKOLAN
Jens Wiberg, Jens.Wiberg@mark.se, tfn 0320-21 78 53

TRANÄNGSKOLAN
Susanna Odelberg, susanna.odelberg@tranemo.se, tfn 0325-57 66 01

VISKAFORSSKOLAN
Tania Clamp, tannia.clamp@boras.se, tfn 033-35 88 88

ÄNGSKOLAN
Lillemor Carlsson, Lillemor.Carlsson@mark.se, tfn 0320-21 74 45

ÄTRADALSSKOLAN
Linda Gustafsson, linda.gustafsson@ulricehamn.se, tfn 0321-59 55 24

ÖRBYSKOLAN
Ulrika Karlsson, ulrika.karlsson@mark.se, tfn 0320-21 73 35

2020-10-08T06:53:15+00:00

Busskort på de fristående skolorna

Praktiska Gymnasiet Borås
Marie Linusson, marie.linusson@praktiska.se, tfn 0770-17 69 80

Drottning Blankas Gymnasium
Johannah Karlsson, johannah.karlsson@dbgy.se, tfn 0703-66 49 14

LBS Kreativa Gymnasiet
Mikaela Stenbäcken, mikaela.stenbacken@lbs.se, tfn 033- 17 03 40,

Realgymnasiet
Lisa Berglund, lisa.berglund@realgymnasiet.se, tfn 010-139 81 02,

Yrkesgymnasiet Borås
Julia Thuresson, julia.thuresson@yrkesgymnasiet.se, 0730-77 47 05

2020-10-19T09:48:23+00:00

Aktivitetsansvar

Kommuner

Borås Stad
KAA-enheten: Kaa@boras.se
Julia Josefsson, julia.josefsson@boras.se, tfn 033-35 54 34, 0728-85 15 58
Karin Åhman, karin.ahman@boras.se, tfn 0734-32 75 58
Lotta Seger, lotta.seger@boras.se, tfn 033-35 78 50, 0704-55 78 50
Linda Johansson, linda.Johansson@boras.se, tfn 033-35 87 61, 0734-15 31 26

Marks kommun
Christina Engström, arbetsmarknadscenter@mark.se, tfn: 0320- 217 769

Ulricehamns kommun
Martin Brandhill, martin.brandhill@ulricehamn.se, tfn 0321-595 454, 076-643 54 54
Ann-Charlotte Brobjer, anncharlotte.brobjer@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 45

Tranemo kommun
Charlotta Paulsson, charlotta.paulsson@tranemo.se, tfn 0325-57 65 03

Herrljunga kommun
Birgitta Fredriksson, birgitta.fredriksson@herrljunga.se, tfn 0513-173 04

Vårgårda kommun
Jennie Hilmersson, jennie.hilmersson@vargarda.se, tfn 0322-60 05 02

Bollebygds kommun
Kristina Knutsson, kristina.knutsson@bollebygd.se, tfn 0734-647208
Veronica Jufors, veronica.jufors@bollebygd.se, tfn 0734- 647571

Svenljunga kommun
Pia Hagrenius, pia.hagrenius@svenljunga.se, tfn 0325-182 13

Fristående skolor

LBS – Kreativa gymnasiet Borås
Cecilia Rigert, cecilia.rigert@lbs.se,  tfn 033-17 03 48
Sanna Christiansen, sanna.christiansen@lbs.se, tfn 033-17 03 43

Praktiska Borås
Richard Edström, richard.edstrom@praktiska.se   tfn 0703-200 980

Realgymnasiet, Borås
Johanna Hane, johanna.hane@realgymnasiet.se, tfn 010-139 81 01, 0766-47 20 00

Drottning Blankas gymnasieskola , Borås
Johannah Karlsson, johannah.karlsson@dbgy.se, tfn 0703-66 49 14
Jessica Lindquist, jessica.lindquist@dbgy.se, tfn 0722-214 346

2020-12-14T14:58:26+00:00

Studie- och yrkesvägledare – introduktionsprogram

BOLLEBYGDSKOLAN
SYV Introduktionsprogram: Karl-Henrik Lindbom, karlhenrik.lindblom@bollebygd.se, tfn 033-430 56 14

BORÅS STAD
SYV Introduktionsprogram Almåsgymnasiet:
Susanna Brissman, susanna.brissman@boras.se, tfn 0768-88 77 97
SYV Introduktionsprogram Bäckängsgymnasiet: Jane Eriksson, jane.eriksson@boras.se, tfn 0734-32 76 46
SYV Introduktionsprogram Sven Eriksonsgymnasiet: Carina Gullstrand, carina.gullstrand@boras.se, tfn 033-35 32 06, 0768-88 32 06
SYV Introduktionsprogram Viskastrandsgymnasiet: Ida Ahlbom, ida.ahlbom@boras.se, tfn 033-35 31 03, 0768-88 31 03
SYV KAA-enheten: Karin Åhman, karin.ahman@boras.se, tfn 0734-32 75 58 och Lotta Seger, lotta.seger@boras.se, tfn 033-35 78 50, 0704-55 78 50

KUNSKAPSKÄLLAN
SYV Introduktionsprogram:
 Christian Svensson, christian.svensson@herrljunga.se, tfn 0513-173 05

LÄRCENTRUM              
SYV Introduktionsprogram: Pia Hagrenius, pia.hagrenius@svenljunga.se, tfn 0325-182 13

MARKS GYMNASIESKOLA
SYV Introduktionsprogram: Lisa Johansson, lisa.johansson@mark.se, tfn 0320-21 74 47

SUNDLERGYMNASIET
SYV Introduktionsprogram: Susanna Yngve, susanna.yngve@vargarda.se, tfn 0708-73 50 90

TINGSHOLMSGYMNASIET
SYV Introduktionsprogram: Joline Fredriksson, Joline.Fredriksson@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 64, 0766-43 54 64

TRANEMO GYMNASIESKOLA
SYV Introduktionsprogram: Charlotta Paulsson, charlotta.paulsson@tranemo.se, tfn 0325-57 65 03

 

2020-10-08T08:44:34+00:00

Kontaktpersoner Sjuhärad

MARKS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen
511 80 Kinna
Tfn 0320-21 74 09
Fax 0320-359 52
Kontaktperson: Rose-Marie Carlsson, rose-marie.carlsson@mark.se

NATURBRUKSKANSLIET
Antagning för Naturbruksgymnasiet Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp
Regionens Hus, 541 80  Skövde
Tfn 0700-82 29 48
www.naturbruk.nu
Kontaktperson: Anneli Ekh, anneli.ekh@vgregion.se

SUNDLERGYMNASIET
447 80 Vårgårda
Tfn 0322-60 08 86
Kontaktperson: Thomas Johansson, thomas.johansson@vargarda.se

TINGSHOLMSGYMNASIET
523 86 Ulricehamn
Tfn 0321-59 54 45
Fax 0321-59 55 09
Kontaktperson: Ann-Charlotte Brobjer, anncharlotte.brobjer@ulricehamn.se

TRANEMO GYMNASIESKOLA
Brogatan 11, 514 80 Tranemo
Tfn 0325-57 65 07
Fax 0325-57 65 49
Kontaktperson: Hanna Wensby, hanna.wensby@tranemo.se 

2020-10-07T05:51:50+00:00

Inackorderingsbidrag och busskort på de kommunala skolorna

Bollebygds kommun
Kontaktperson för busskort: Christin Karlsson, tfn 0734-647217, christin.karlsson@bollebygd.se
Kontaktperson för inackorderingsbidrag: Kristina Knutsson, tfn 0734-647208, kristina.knutsson@bollebygd.se

Borås Stad
Kontaktperson för busskort: Esma Saljic, tfn 033-35 77 67, esma.saljic@boras.se
Kontaktperson för inackorderingsbidrag: Annika Redhage, tfn 033-35 77 73 annika.redhage@boras.se

Herrljunga kommun
Birgitta Fredriksson, tfn 0513-173 04, birgitta.fredriksson@herrljunga.se

Marks kommun
Rose-Marie Carlsson, tfn 0320-21 74 09, rose-marie.carlsson@mark.se

Svenljunga kommun
Kontaktperson för inackorderingsbidrag: Yvonne Claesson, tfn 0325-183 61, yvonne.claesson@svenljunga.se
Kontaktperson för busskort: Kontakta din gymnasieskola

Tranemo kommun
Marianne Jarl, tfn 0325-57 65 00, marianne.jarl@tranemo.se

Ulricehamns kommun
Ewa Goliat, tfn 0321-59 54 50, ewa.goliat@ulricehamn.se

Vårgårda kommun
Kontaktperson för inackorderingsbidrag: May-Britth Larsson, tfn 0322-60 05 02, may-britt.larsson@vargarda.se
Kontaktperson för busskort: Sara Röjd, sara.rojd@vargarda.se

2020-11-04T11:07:48+00:00

Studie- och yrkesvägledare – gymnasieskolan

ALMÅSGYMNASIET
Alingsåsvägen 36, 504 38 Borås
SYV: Susanna Brissman, susanna.brissman@boras.se, tfn 0768-88 77 97

BÄCKÄNGSGYMNASIET
P A Halls terrass 7, 501 80 Borås
SYV: Jane Eriksson, jane.eriksson@boras.se, tfn 0734-32 76 46
SYV: Anneli Hellsten, anneli.hellsten@boras.se, tfn 0768-88 79 47

GYMNASIESÄRSKOLAN BORÅS/BERGSLENAGYMNASIET
Bergslenagatan 4, 506 30 Borås
SYV: Roland Trygg, roland.trygg@boras.se, tfn 033-35 39 70, 0768-88 39 70

DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA BORÅS
Stora Brogatan 11, 503 30 Borås
SYV: Johannah Karlsson, johannah.karlsson@dbgy.se, tfn 0703-66 49 14

KUNSKAPSKÄLLAN
Västra Parkgatan 4, 524 30 Herrljunga
SYV: Christian Svensson, christian.svensson@herrljunga.se, tfn 0513 – 173 05

LBS KREATIVA GYMNASIET BORÅS
Sparregatan 12B, 503 37 Borås
SYV: Sandra Johansson Ask, sandra.johanssonask@academedia.se 

LÄRCENTRUM              
Vuxenutbildningen, Torggatan 9, 512 80 Svenljunga
SYV Introduktionsprogram: Pia Hagrenius, pia.hagrenius@svenljunga.se, tfn 0325-182 13

MARKS GYMNASIESKOLA
Kunskapens Hus, Varbergsvägen 6, 511 80 Kinna
SYV: Pia Struxsjö, pia.struxsjo@mark.se, tfn 0320 21 73 97
SYV Introduktionsprogram: Lisa Johansson, lisa.johansson@mark.se, tfn 0320-21 74 47

PRAKTISKA GYMNASIET BORÅS
Grönbogatan 5, 504 68 Borås
SYV:

REALGYMNASIET
Viskastrandsgatan 3-5, 506 30 Borås
SYV: Caroline Smids, caroline.smids@realgymnasiet.se, tfn 0721-85 39 09

STRÖMMA NATURBRUKSCENTRUM
Strömma Skolan 1, 511 99 Sätila
SYV: Christina Almström, christina.almstrom@strommanaturbruk.se, tfn 0301-475 03

SUNDLERGYMNASIET
Föreningsgatan 1, 447 80 Vårgårda
SYV: Susanna Yngve, susanna.yngve@vargarda.se, tfn 0708-73 50 90

SVEN ERIKSONSGYMNASIET
Sven Eriksonsplatsen, 501 80 Borås
SYV: Anna Ekelund Täreby, anna.ekelund.tareby@boras.se, tfn 033-35 32 02, 0768-88 32 02
SYV: Carina Gullstrand, carina.gullstrand@boras.se, tfn 033-35 32 06, 0768-88 32 06

TINGSHOLMSGYMNASIET
Tre Rosors väg, 523 86 Ulricehamn
SYV: Joline Fredriksson, Joline.Fredriksson@ulricehamn.se, 0321-59 54 64 eller 0766-43 54 64

TRANEMO GYMNASIESKOLA
Brogatan 11, 514 80 Tranemo
SYV: Charlotta Paulsson, charlotta.paulsson@tranemo.se, tfn 0325-57 65 03

VISKASTRANDSGYMNASIET
Viskastrandsgatan 8, 506 30 Borås
SYV: Ida Ahlbom, ida.ahlbom@boras.se, tfn 033-35 31 03, 0768-88 31 03
SYV: Malin Hedberg, malin.hedberg@boras.se, tfn 0766-30 63 31

YRKESGYMNASIET
Getängsvägen 27, 504 68 Borås
SYV: Malkolm Abrahamsson, malkolm.abrahamsson@yrkesgymnasiet.se, tfn 0730-97 82 53

2021-01-11T14:45:27+00:00
Till toppen