Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Språkintroduktion

Språkintroduktion är tänkt för dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige. Tyngdpunkten ligger på att lära sig svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället och den svenska skolan. Du ska på bästa sätt förberedas för att så snabbt som möjligt kunna börja på ett nationellt program eller något annat introduktionsprogram. Är det Språkintroduktion som du ska gå står inte andra introduktionsprogram öppna.

Introduktionsprogrammet finns på följande skolor: