Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Programinriktat val

Programinriktat val kan du läsa mot både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Programinriktat val kan utformas för en enskild elev och för en grupp elever. Om det utformas för en grupp elever innebär det att utbildningen planeras i förväg och är sökbar precis som nationellt program. Om det utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg och den är inte sökbar, du får då information om utbildningen direkt från skolan.

Skolor med sökbart programinriktat val: