Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Behörighet

Alla elever som inte har nått behörighet för nationellt program ska erbjudas introduktionsprogrammet via sin hemkommun. På introduktionsprogrammet läser man upp de betyg som man saknar för att bli behörig.

Introduktionsprogrammet finns på följande skolor: