TEKNIK – SPETS

Spetsutbildning som har sin grund i Teknikprogrammet

Skola med detta program:

2024-01-31T13:13:18+02:00

Språkintroduktion (Introduktionsprogram)

Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Språkintroduktion

Språkintroduktion är tänkt för dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige. Tyngdpunkten ligger på att lära sig svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället och den svenska skolan. Du ska på bästa sätt förberedas för att så snabbt som möjligt kunna börja på ett nationellt program eller något annat introduktionsprogram. Är det Språkintroduktion som du ska gå står inte andra introduktionsprogram öppna.

Introduktionsprogrammet finns på följande skolor:

2024-01-31T13:14:04+02:00

Individuellt alternativ (Introduktionsprogram) IMA

Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Behörighet

Alla elever som inte har nått behörighet för nationellt program ska erbjudas introduktionsprogrammet via sin hemkommun. På introduktionsprogrammet läser man upp de betyg som man saknar för att bli behörig.

Introduktionsprogrammet finns på följande skolor:

2024-01-31T13:14:23+02:00

Yrkesintroduktion (Introduktionsprogram) IMY

Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion kan du läsa mot yrkesprogram. Det kan utformas för en enskild elev och för en grupp elever.

 • Om det utformas för en grupp elever innebär det att utbildningen planeras i förväg och är sökbar precis som nationellt program. Innan antagning till fristående gymnasieskolor kan ske ska dock både din hemkommun och mottagande skola komma överens och godkänna att du får gå där.
 • Om det utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg och den är inte sökbar, du får då information om utbildningen direkt från introduktionsprogamansvarig i din hemkommun.

Skolor med sökbar yrkesintroduktion:

2024-05-22T13:10:04+02:00

Programinriktat val (Introduktionsprogram) IMV

Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Programinriktat val

Programinriktat val kan du läsa mot både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Programinriktat val kan utformas för en enskild elev och för en grupp elever. Om det utformas för en grupp elever innebär det att utbildningen planeras i förväg och är sökbar precis som nationellt program. Om det utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg och den är inte sökbar, du får då information om utbildningen direkt från skolan.

Skolor med sökbart programinriktat val:

2024-05-24T15:59:54+02:00

Vård- och omsorgsprogrammet

Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Programmet har inga inriktningar

Skolor med detta program:

2024-01-31T13:13:38+02:00

VVS- och fastighetsprogrammet

Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Inriktningar:

 • Fastighet
 • Kyl- och värmepumpsteknik
 • Ventilation
 • VVS

Skolor med detta program:

2024-04-10T10:38:38+02:00

Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Inriktningar:

 • Beteendevetenskap
 • Medier, information och kommunikation
 • Samhällsvetenskap

Skolor med detta program:

2023-12-04T15:08:09+02:00

Teknikprogrammet

Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Inriktningar:

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Produktionsteknik
 • Samhällsbyggande och miljö
 • Teknikvetenskap

Skolor med detta program:

2023-12-04T15:16:12+02:00

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Inriktningar:

 • Bageri och konditori
 • Kök och servering

Skolor med detta program:

2023-12-04T15:03:27+02:00
Till toppen