Passa på att gå på Öppet hus på de olika gymnasieskolorna för att få så mycket information som möjligt inför ditt gymnasieval.

Du som är elev i årskurs 9 och dina föräldrar får då möjligheten att ta reda på mer om de olika programmen och inriktningarna.

Du får prata med lärare och elever samt undersöka de olika skolorna och uppleva atmosfären. Vissa skolor anordnar även besöksdagar då du har möjlighet att besöka en gymnasieskola under en ”vanlig” skoldag.

Öppet hus på skolorna i regionen under ht 2022 och vt 2023

Almåsgymnasiet
Sven Eriksonsgymnasiet

22 november kl. 17.30–20.00

Bäckängsgymnasiet
Viskastrandsgymnasiet

17 november kl. 17.30–20.00

Drottning Blankas gymnasieskola
1 december kl. 17.00–19.00
18 januari kl. 17.00–19.00
26 april kl. 17.00–19.00

Kunskapskällan i Herrljunga
16 november kl. 17.00–19.00
25  januari 2022 kl. 17.00–19.00 (Besökskväll)

LBS KREATIVA GYMNASIET
15 oktober kl. 12.00–14.00
16 november kl. 17.00–19.00
6 december kl. 17.00–19.00
19 januari kl. 17.00–19.00
26 april kl. 17.00–19.00

Marks Gymnasieskola
25 oktober
Se skolans webbplats samt sociala medier för information om öppet hus.
Du kan också besöka oss digitalt

Naturbruksskolorna i Västragötalandsregionen
Naturbruksskolan Svenljunga
24 september kl. 10.00–12.00 (förmiddag)
24 september kl. 13.00–15.00 (eftermiddag)
18 januari kl. 17.00–20.00

Axevalla Hästcentrum
1 oktober kl. 10.00–13.00
2 november kl. 10.00–13.00
7 december kl. 18.00–20.00
19 januari kl. 18.00–20.00

Naturbruksskolan Sötåsen
8 oktober kl. 10.00–14.00
19 januari kl. 10.00–14.00

Naturbruksskolan Uddetorp
15 oktober kl. 10.00–14.00
17 januari kl. 18.00–20.00
Information och anmälan på skolans webbplats

Praktiska Gymnasiet Borås
8 december kl. 17.00–18.00
19 januari kl. 17.00–18.00
27 april kl. 17.00–18.00

Realgymnasiet i Borås
6 oktober, Friskolemässa i Kuben, Simonsland
17 november kl. 17.00–19.00
19 januari kl. 17.00–19.00
”Prova på”-tillfällen under vecka 4
Varje programfördjupning har var sin dag under veckan
Anmälan till Marcus Claesson 0735-97 28 92.
Mer information på skolans webbplats

Sundlergymnasiet
22 november kl. 17.00–19.00
19 januari kl.17.00–18.00
Mer information på skolans webbplats

Tingsholmsgymnasiet
1 december – Digitalt öppet hus
Tre informationstillfällen: kl. 18.00, 18.30 och 19.00
Mer information på skolans webbplats

Tranemo gymnasieskola
5 december kl. 17.30–19.30
Mer information på skolans webbplats

Yrkesgymnasiet
17 november, kl. 17.30 – 20.00
14 december, kl. 17.00 – 19.00
25 januari, kl. 17.00 – 18.30
Mer information på skolans webbplats

Besöksdagar på kommunala skolor i regionen under ht 2022 och vt 2023

Borås på Almås, Bäckäng, Sven Erikson och Viskastrand
Vecka 42: Tisdag–torsdag 18–20 oktober
Någon av dagarna kan du som bor i Borås, Bollebygd eller Svenljunga besöka gymnasieskolorna och informera dig om gymnasieskolorna och deras program. Vilken tid som gäller för ditt besök får du besked om på din skola. Du som bor i en annan kommun och är intresserad av att besöka skolorna i Borås kan kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Mark, Herrljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda

Marks Gymnasieskola
Framtidsdagar vecka 47, 2022. Du kan också kontakta oss för att skugga ett program, samt besöka oss digitalt när du vill.
Mer information på skolans webbplats

Tingsholmsgymnasiet
Mer information på skolans webbplats

Kunskapskällan i Herrljunga
Besök sker löpande efter överenskommelse.
Kontakta din skolas studie- och yrkesvägledare
för mer information och för att boka in ett besök.

Sundlergymnasiet
Sker löpande efter överenskommelse.
Kontakta din skolas studie- och yrkesvägledare
för mer information och för att boka in ett besök.

Tranemo gymnasieskola
Sker löpande efter överenskommelse.
Kontakta din skolas studie- och yrkesvägledare
för mer information och för att boka in ett besök.

Besöksdagar på friskolor i regionen under ht 2022 och vt 2023

GYMNASIEMÄSSA PÅ KUBEN (NAVET)
6 oktober kl. 10.00-19.00
Skolorna som deltar är: Drottning Blankas gymnasieskola,
LBS Kreativa gymnasium, Praktiska gymnasiet, Realgymnasiet,
Strömma Naturbruksgymnasium

Drottning Blankas gymnasieskola
Samma datum som de kommunala skolorna samt efter överenskommelse. Kontakta boras@dbgy.se eller boka in dig via skolans
webbplats.

LBS Kreativa gymnasiet i Borås
Mer information på skolans webbplats

Praktiska gymnasiet Borås
Löpande efter överenskommelse.
Kontakta Elisabeth S Thorson, tel 0706-16 33 31

Realgymnasiet i Borås
Samma datum som de kommunala skolorna (anmälan sker genom respektive grundskola). Utöver dessa dagar går besök även boka genom Marcus Claesson på 0735-97 28 92.

Strömma Naturbrukscentrum
21 oktober kl. 9.30–12.30
3 november kl. 9.30–12.30 (v. 44 – höstlovet)
19 november kl. kl. 9.30–12.30
7 december kl. 18.00–ca 20.30
27 januari kl. 9.30–12.30
Mejla skolan eller kontakta skolans studie- och yrkesvägledare, tel.
0301-475 03 eller skolsekreterare, tel. 0301-475 00 för att boka.
Vi tar även emot besök löpande, boka via tel. 0301-475 00

Yrkesgymnasiet
Mer information på skolans webbplats