Om- och nyvalsperioden stänger måndag 15 maj klockan 16.00.

Du har i om- och nyvalsperioden möjlighet att ändra i din ansökan eller göra en helt ny ansökan. Om du saknar inloggningsuppgifter till ansökningswebben tar du kontakt med din studie- och yrkesvägledare eller Antagningsenheten. Tänk på att du måste spara dina inloggningsuppgifter fram till att du börjar gymnasieskolan eftersom du behöver dem för att göra ansökan och för att se och svara på ditt slutliga antagningsbesked.

Har du inloggningsuppgifter men har glömt av ditt lösenord kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Antagningsenheten så kan vi posta dem till dig på nytt.

Ungdomar som vill söka till gymnasiet och redan har gått ut grundskolan har rätt att påbörja en gymnasieutbildning till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Innan du gör din ansökan, läs gärna igenom guiden Hur du gör din ansökan för att få tips och hjälp.

Har du redan gjort en ansökan i den första ansökningsperioden och är nöjd med den så behöver du inte logga in och återöppna din ansökan i om- och nyvalsperioden.

Den slutliga antagningen beräknas vara klar till den 1 juli.

Har du några frågor? Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Antagningsenheten.