Strömma Naturbrukscentrum

Strömma Naturbrukscentrums webbplats:

www.strommanaturbruk.se

Fristående gymnasieskola

2020-11-04T13:03:14+02:00

Aktivitetsansvar

Kommuner

Borås Stad
KAA-enheten: Kaa@boras.se, tfn 0766- 23 05 08
Lotta Paulsson, charlotta.paulsson@boras.se, tfn 0704- 55 78 50
Martina Mattsson, martina.mattsson.@boras.se, tfn 0728- 85 15 58
Emelie Dolk, emelie.dolk@boras.se, tfn 0734- 32 79 66
Karin Åhman, karin.ahman@boras.se, tfn 0734-32 75 58
Linda Johansson, linda.Johansson@boras.se, tfn 033-35 87 61, 0734-15 31 26

Marks kommun
Sara Andersson, sara.andersson2@mark.se, tfn 0320 21 82 91

Ulricehamns kommun
Martin Brandhill, martin.brandhill@ulricehamn.se, tfn 0321-595 454, 076-643 54 54
Ann-Charlotte Brobjer, anncharlotte.brobjer@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 45
Gemensam mail KAA: kaa@ulricehamn.se

Tranemo kommun
Pia Hagrenius, Pia.hagrenius@tranemo.se, tfn 0325-576503

Herrljunga kommun
Ann-Sofie Svahn, ann-sofi.svahn@herrljunga.se, 0761-301692

Vårgårda kommun
May-Britt Larsson, may-britt.larsson@vargarda.se, tfn 0322-60 05 02
Jennie Hilmersson, jennie.hilmersson@vargarda.se (föräldraledig)
Ann Olerot, ann.olerot@vargarda.se, tfn 0322- 60 03 98

Bollebygds kommun
Anna Karlsson, anna.karlsson@bollebygd.se, tfn 0734-647565

Svenljunga kommun
Tiina Aavik, tiina.aavik@svenljunga.se , tfn 0325-182 23

2024-02-28T08:29:23+02:00

Kontaktpersoner Sjuhärad

MARKS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen
511 80 Kinna
Tfn 0320-21 74 09
Fax 0320-359 52
Kontaktperson: Rose-Marie Carlsson, rose-marie.carlsson@mark.se

NATURBRUKSKANSLIET
Antagning för Naturbruksgymnasiet Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp
Regionens Hus, 541 80  Skövde
Tfn 0700-82 29 48
www.naturbruk.nu
Kontaktperson: Anneli Ekh, anneli.ekh@vgregion.se

SUNDLERGYMNASIET
447 80 Vårgårda
Tfn 0322-60 08 86
Kontaktperson: Thomas Johansson, thomas.johansson@vargarda.se

TINGSHOLMSGYMNASIET
523 86 Ulricehamn
Tfn 0321-59 54 45
Fax 0321-59 55 09
Kontaktperson: Ann-Charlotte Brobjer, anncharlotte.brobjer@ulricehamn.se

TRANEMO GYMNASIESKOLA
Brogatan 11, 514 80 Tranemo
Tfn 0325-57 65 07
Fax 0325-57 65 49
Kontaktperson: Hanna Wensby, hanna.wensby@tranemo.se 

2024-01-31T12:54:28+02:00

ANV EJ Antagningsstatistik

Antagningsstatistik

Du kan här hitta uppgifter om antagningen för olika program till skilda gymnasieskolor. Vi kommer att lägga ut uppgifterna allt eftersom vi får dem från de olika kommunerna.

Medeltal för de kommunala skolorna i Borås

Medeltal för Ulricehamn

Medeltal Marks Gymnasieskola

Medeltal Tranemo Gymnasieskola

Medeltal Sundlergymnasiet, Vårgårda

 

Skolstatistik – Kvalitet och resultat

Här kan du se vilka resultat som uppnåtts i skolorna, som till exempel betyg eller vad eleverna tycker om undervisningens innehåll och kvalitet.

Borås Stads gymnasieskolor
(Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet, Tullengymnasiet, Viskastrandsgymnasiet)

 

2016-10-25T16:20:13+02:00

Bäckängsgymnasiet

Bäckängsgymnasiets webbplats:

borasgymnasier.se

Kommunal gymnasieskola

2024-01-31T13:07:28+02:00

Almåsgymnasiet

Almåsgymnasiets webbplats:

borasgymnasier.se

Kommunal gymnasieskola

2024-01-31T13:07:30+02:00
Till toppen