Vår hantering av personuppgifter

Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Förordningen reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter personuppgiftslagen, PuL. Dataskyddsförordningen stärker skyddet av den personliga integriteten och skärper kraven för hur myndigheter, företag och organisationer får hantera personuppgifter. (mer…)