Antagningsenheten Sjuhärad har nu stängt för 2022. Antagningsenheten har hand om antagningen till gymnasieskolan år 1 fram till den 15 september. Från och med den 15 september går antagningen över till respektive gymnasieskola. Vill du byta program nu vänder du dig direkt till rektorn för det program du vill byta till. Du hittar deras kontaktuppgifter under menyn ”Kontakter”.