Ansökningsperioden öppnar onsdag den 10 januari och stänger torsdag den 1 februari kl 16.00. Inloggningsuppgifterna skickades  tillsammans med ett informationsbrev till din folkbokföringsadress den 15 december. Tänk på att du måste spara dina inloggningsuppgifter fram till att du börjar gymnasieskolan eftersom du behöver dem för att göra din ansökan, se ditt preliminära resultat samt se och svara på ditt slutliga antagningsbesked.

Informationsbrevet som har skickats tillsammans med inloggningsuppgifter

Ungdomar som vill söka till gymnasiet och redan har gått ut grundskolan har rätt att påbörja en gymnasieutbildning till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Om du redan går på ett gymnasium i Sjuhärad kontaktar du gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare för att få inloggningsuppgifter till ansökningswebben. Går du inte på en gymnasieskola i Sjuhärad kontaktar du oss på Antagningsenheten, gymnasieantagningen@boras.se.

Innan du gör din ansökan, läs gärna igenom/titta på våra guider över hur ansökningswebben fungerar:

Guide: Hur du gör din ansökan (PDF – 1,12 MB)

Ansökningsvideon

Det preliminära resultatet beräknas vara klart under vecka 14.
15 april – 15 maj kl. 16.00 har du möjlighet till om- och nyval.
Slutlig antagning beräknas vara klar till den 1 juli.