ANSÖKNINGSWEBB

Om- och nyvalsperioden öppnar måndag 15 april och stänger onsdag 15 maj klockan 24.00.

Du har i om- och nyvalsperioden möjlighet att ändra i din ansökan eller göra en helt ny ansökan.
Om du saknar inloggningsuppgifter till ansökningswebben tar du kontakt med din studie- och yrkesvägledare eller oss på Antagningsenheten.
Tänk på att du måste spara dina inloggningsuppgifter fram till att du börjar gymnasieskolan eftersom du behöver dem för att göra ansökan och för att se och svara på ditt slutliga antagningsbesked.

Har du inloggningsuppgifter men har glömt av ditt lösenord kan du använda dig av funktionen glömt lösenord som du hittar på ansökningswebben. Du skriver in ditt personnummer och väljer om du vill ha dina inloggningsuppgifter skickade till din e-post eller hem via brev. Om du väljer e-postmeddelande skickas det till den e-postadress som du själv har registrerat.

Ungdomar som vill söka till gymnasiet och redan har gått ut grundskolan har rätt att påbörja en gymnasieutbildning till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Innan du gör din ansökan, läs gärna igenom guiden Hur du gör din ansökan för att få tips och hjälp.

Har du redan gjort en ansökan i den första ansökningsperioden och är nöjd med den så behöver du inte logga in och återöppna din ansökan i om- och nyvalsperioden.

Den slutliga antagningen beräknas vara klar till den 1 juli.

Har du några frågor? Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller oss på Antagningsenheten.