Har du sökt det Estetiska programmet kan du komma att bli kallad till ett färdighetsprov.

Bäckängsgymnasiet kallar samtliga elever som har sökt Estetiska programmet inriktning Bild och formgivning och Estetiska programmet, Särskild variant Design till ett färdighetsprov den 5 mars. Bäckängsgymnasiet kallar samtliga elever som har sökt Estetiska programmet inriktning Dans, Musik och Teater till ett färdighetsprov den 7 mars. För det Estetiska programmet, Särskild variant Design är färdighetsprovet obligatoriskt och du kan inte antas till programmet om du inte blivit godkänd på färdighetsprovet. För inriktningarna Bild och formgivning, Dans, och Musik är provet frivilligt.

Marks Gymnasieskola har färdighetsprov för Estetiska programmet inriktning Musik samt Estetik och media den 6 mars.

LBS – Kreativa Gymnasiet, Tingsholmsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet har inga färdighetsprov.