ANTAGNINGSENHETEN
Madeleine Nilsson, antagningshandläggare
Samuel Spångberg, antagningsadministratör
Abdukadir Abdulle, antagningsadministratör
Tfn: 033-35 75 25
E-post: gymnasieantagningen@boras.se
Postadress: Antagningsenheten Sjuhärad, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 501 80 BORÅS
Besöksadress: Olovsholmsgatan 32, Borås