Ansökningsperioden stängde den 1 februari kl. 16.00. Om- och nyvalsperioden har öppet 17 april – 15 maj kl. 16.00. Har du gjort en gymnasieansökan men vill ändra i den kan du också göra det under om- och nyvalsperioden 15 april – 16 maj kl. 16.00.

Under vecka 14 kommer det preliminära resultatet att släppas. Det görs för att du ska få en uppfattning om hur du ligger till och för att skolorna ska få en uppfattning om hur många som sökt till dem.

 

Har du några frågor? Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare eller till Antagningsenheten.