Antagningsenheten Sjuhärad sköter inte ansökan och antagningen till den anpassade gymnasieskolan.

Läs mer om anpassad gymnasieskola och hur antagningen går till i respektive kommun här:

Gymnasiesärskolan Borås Stad
Gymnasiesärskolan i Marks kommun
Gymnasiesärskolan i Ulricehamns kommun
Gymnasiesärskolan i Vårgårda kommun
Gymnasiesärskolan på Naturbruksgymnasierna Västra Götaland – besök webbplats