Det slutliga antagningsbeskedet visas via ansökningswebben omkring 1 juli. Läs gärna igenom guiden Hur du läser och svarar på ditt slutliga antagningsbesked om du vill ja hjälp med hur du läser och hur du svarar på ditt slutliga antagningsbesked.

Du ska svara på ditt antagningsbesked via webben. Du kan enbart svara på ditt antagningsbesked en gång. Se viktiga datum för sista svarsdag.
Det är viktigt att du tänker igenom hur du svarar om du är reserv på något val. Om du exempelvis är reserv på val 1 och antagen på val 2 kan du välja att stå kvar som reserv till val 1 eller inte. Tänk då på att om du väljer att stå kvar som reserv kan du få en ny plats i reservantagningen och då förlorar du din plats på val 2 som du hade tidigare. Om du är nöjd med din plats på val 2 och inte vill ha en eventuell plats på val 1 måste du tacka nej till att stå kvar som reserv.
Det är också viktigt att du noga tänker igenom innan du tackar nej till en plats eftersom platsen då försvinner. Skulle du ångra dig efter att du tackat nej innebär det att du behöver göra ett nytt val till programmet genom ett sent omval.

Om du har val utanför vårt samverkansområde, får du ett antagningsbesked från ett annat antagningskansli. Följ deras instruktioner. Tänk på att svara alla antagningskanslier på antagningsbesked.

Om du bor utanför samverkansområdet får du ett antagningsbesked hem på posten. Du ska då skicka in svarskortet med ditt svar.

Guide: Hur du läser och svarar på ditt slutliga antagningsbesked (PDF – 1,13 MB)