Antagningsstatistik
Du kan här ladda ned antagningsstatistik för gymnasieskolorna inom vårt samverkansområde sorterat efter huvudman.

Slutlig antagning 2016 (PDF – 133 kB)

Reservantagning 2016 (PDF – 52,6 kB)

Slutlig antagning 2017 (PDF – 141 kB)

Reservantagning 2017 (PDF – 251 kB)

Slutlig antagning 2018 (PDF – 250 kB)

Reservantagning 2018 (PDF – 250 kB)

Slutlig antagning 2019 (PDF – 245 kB)

Reservantagning 2019 (PDF – 245 kB)

Slutlig antagning 2020 (PDF – 321 kB)

Reservantagning 2020 (PDF – 243 kB)

Slutlig antagning 2021 (PDF – 245 kB)