Här hittar du mer information om hur du ansöker om prövning i fri kvot.

E-tjänst: Ansökan om prövning i fri kvot

Om du inte kan använda dig utav E-tjänst: kontakta Antagningsenheten så mejlar vi en blankett.