Innan du gör ett sent omval läs gärna denna information.

Blanketten Sent omval

Efter att ordinarie ansökningsperioder stängt kan ansökan till gymnasiet inte längre ändras eller göras i Dexter utan görs via blankett, dessa val blir då ett sent omval. Ett sent val behandlas först efter att elever som gjort sina val i tid har blivit antagna i meritvärdesordning. Det innebär att en elev med lägre meritvärde som gjort sin ansökan i tid kan komma in på ett program före den elev med högre meritvärde som gör ett sent omval.

Första ansökan innan 15/5: (Victor, Diana, Niclas)

 1. TE-SE = I tid
 2. 2.VO-SG = I tid
 3. 3. SA-TG= I tid

Exempel på sent omval som eleven gör innan slutlig antagning

Sent omval efter 15/5 men innan slutlig antagning (Victor)

 1. VO-SG= SENT
 2. SA-TG= SENT
 3. TE-SE= I TID

Victor gör en ansökan till gymnasiet innan 15/5. Denna ansökan har kommit in i tid under ordinarie ansökningsperiod.  1:e juni gör Victor ett sent omval via blankett. Han vill då lägga till Vård-och omsorgsprogrammet samt Samhällsprogrammet högre rangordnat än Teknikprogrammet. Detta innebär att Vård-och omsorgsprogrammet samt Samhällsprogrammet har kommit in som sena omval eftersom de nu har fått en högre rangordning och Victors val till dessa program behandlas först efter det att elever som sökt Vård-och omsorgsprogrammet samt Samhällsprogrammet i tid har fått sina val behandlade. Victors val till Teknikprogrammet (nu i tredje hand) behandlas som inkommen i tid.

Exempel på sent omval efter 15/5 men innan slutlig antagning (Diana)

 1. VO-SG= I TID
 2. SA-TG= I TID
 3. BA-KK= SENT

Diana gör en ansökan till gymnasiet innan 15/5. Denna ansökan har kommit in i tid under ordinarie ansökningsperiod. 1:e juni gör Diana ett sent omval via blankett. Hon vill då lägga till Bygg-och anläggningsprogrammet som nytt val i sista hand och behålla sin tidigare val till Vård-och omsorgsprogrammet och Samhällsprogrammet. Hennes val till Vård-och omsorgsprogrammet samt Samhällsprogrammet har samma rangordning som under ordinarie ansökningsperiod och behandlas som inkomna i tid och det är endast Bygg-och anläggningsprogrammet som blir behandlat som sent inkommen val.

Exempel på sent omval som eleven gör efter slutlig antagning (Niclas)

 1. VO-SG = SENT
 2. SA-TG = SENT
 3. TE-SE= I tid och eleven är antagen och skall ha med valet på sin omvalsblankett

Niclas gör en ansökan till gymnasiet innan 15/5. Vid slutlig antagning blir han antagen till Teknikprogrammet. Niclas gör ett sent omval via blankett 20:e juli. Han vill söka om till Vård-och omsorgsprogrammet och Samhällsprogrammet. Det är viktigt att Niclas för att behålla sin antagning till Teknikprogrammet skriver med det på blanketten som sitt sista val. Det vill säga alla gamla val som eleven vill ha kvar och nya val skall finnas med på omvalsblanketten. Det är viktigt att behålla den plats en elev har blivit antagen till, till dess att eventuell ny antagning kan ske till något av de program som eleven har ansökt om via blanketten sent omval.