Årskursuppflyttning

Årskursuppflyttning för fristående skolor och landstingsskolor kommer att göras centralt efter den 1 juli. Elever som tidigare går i åk3 med skolform gymnasieskola eller åk4 med skolform gymnasiesärskola eller gymnasieskola avslutas och får slutdatum 30 juni. Är det några elever som går i åk3 med skolform gymnasieskola men som ska gå i åk4 nästa läsår så får dessa skrivas in igen när det nya läsåret är på plats under augusti månad.

Elever som idag går i åk1 och åk2 flyttas upp till åk2 respektive åk3. Elever i åk3 med skolform gymnasiesärskola flyttas upp till åk4 när årskursuppflyttning görs. Detta kräver att inga elever har avbrottsdatum ifyllt. Om eleven har avbrottsdatum ifyllt som är tidigare än den 1 juli i år så är eleven avslutad och flyttas inte upp.

Inskrivning av nya elever

Årskurs 1:

Om friskolan är belägen i Sjuhärad kommer eleverna i årskurs 1 att läsas in centralt. Ni kan och ska alltså inte läsa in dessa elever själva. Inläsning av nya elever kommer att påbörjas den 12 augusti. Nya inläsningar sker kontinuerligt fram till den 13 september.

Om friskolan eller landstingsskolan är belägen utanför Sjuhärad skriver ansvarig in eleven manuellt i databasen från 2016-09-01 . Om ni som huvudman har fått in elever från Sjuhärad på en skolenhet som inte sedan tidigare finns i elevdatabasen, måste ansvarig snarast kontakta oss på mejladress: sjuharadselevdatabas@boras.se för ytterligare information.

Årskurs 2, 3 och 4

Friskolan/ landstingsskolan hanterar dessa elever själva i elevdatabasen från och med 12 augusti. Gör det inte tidigare eftersom det då kan blir fel vid den centrala årskursuppflyttningen. OBS! För elever i årskurs 4 på gymnasiet måste aktuell dokumentation vara inskickad till elevens hemkommun.

Betalning under juli, augusti och september

Juli- och augustiutbetalningarna avseende ordinarie programersättning är en kopia av juni månads ordinarie programersättning för årskurs 1 och 2. Årskurs 3 eleverna kommer inte att tas med för att undvika återbetalningsskyldighet till huvudmannen då höstens elevunderlag är okänt.

Nya år 1 elever som tillkommer under höstterminen kommer att få reglering av juli-augusti i septemberkörningen.

Viktigt: Kontrollera regelbundet era inbetalningsunderlag och jämför gärna med föregående månad.

Tänk på att vissa tillägg upphör 30 juni varje år och att det därför kan avvika i inbetalningsunderlaget, t.ex. upphör NIU-ersättning för elever i åk3 och ersättning för 1 eller 2 ämnen för IMPRO-elever.

Kontakt | Sjuhärads Elevdatabas

sjuharadselevdatabas@boras.se
Systemansvar ekonomifrågor: Annika Redhage telefon 033-35 77 73
Systemansvar tekniska frågor: Jörgen Erlandsson telefon 033-35 77 46

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för drift och administration av databasen som implementerades i maj 2017.