Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion kan du läsa mot yrkesprogram. Det kan utformas för en enskild elev och för en grupp elever.

  • Om det utformas för en grupp elever innebär det att utbildningen planeras i förväg och är sökbar precis som nationellt program. Innan antagning till fristående gymnasieskolor kan ske ska dock både din hemkommun och mottagande skola komma överens och godkänna att du får gå där.
  • Om det utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg och den är inte sökbar, du får då information om utbildningen direkt från introduktionsprogamansvarig i din hemkommun.

Skolor med sökbar yrkesintroduktion: