ANTAGNINGSENHETEN
Hanna Angren, antagningshandläggare
Johanna Uhlman, antagningsadministratör
Arlinda Rexhepi, antagningsadministratör
Tfn: 033-35 75 25
E-post: gymnasieantagningen@boras.se
Postadress: Antagningsenheten Sjuhärad, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 501 80 BORÅS
Besöksadress: Olovsholmsgatan 32, Borås