Antagningsenheten Sjuhärad sköter inte ansökan och antagningen till den anpassade gymnasieskolan.

Läs mer om anpassad gymnasieskola och hur antagningen går till i respektive kommun här:

Anpassad gymnasieskola Borås Stad
Anpassad gymnasieskola Marks kommun
Anpassad gymnasieskola Ulricehamns kommun
Anpassad gymnasieskola i Vårgårda kommun
Anpassad gymnasieskola på Naturbruksgymnasierna Västra Götaland – besök webbplats