Från och med hösten 2023 blir det lättare för de som studerar på ett yrkesförberedande program att erhålla grundläggande högskolebehörighet.

Med de nya bestämmelserna innebär det att de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet nu kommer ingå i programstrukturen. Eleverna har möjlighet att välja bort de kurserna och den grundläggande behörigheten. Trots att omfattningen på programmet ökas kommer inte kraven för yrkesexamen att höjas. 

Hur de nya bestämmelserna påverkar de yrkesförberedande programmen:

  • Kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet ingår numera i programstrukturen
  • Då alla gymnasieprogram kommer ge grundläggande högskolebehörighet samtidigt som yrkesförberedandeprogrammen inte kommer minska yrkesförberedelse, innebär det att omfattningen på yrkesförberedandeprogrammen kommer ökas och fler gymnasiepoäng kommer läsas per termin
  • Yrkesexamens krav förändras inte
  • Möjlighet att välja bort kurser som ger grundläggande högskolebehörighet

För mer information om den grundläggande högskolebehörigheten på de yrkesförberedande programmen.