Följande program och inriktningar kommer inte att starta till hösten 2021:

Almåsgymnasiet:
– Hantverksprogrammet inriktning Florist
– Programinriktat val mot Hantverksprogrammet inriktning Florist

Marks Gymnasieskola:
– Restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning Kök och servering, lärling

Praktiska Gymnasiet Borås:
– Hantverksprogrammet inriktning Florist
– Programinriktat val mot Hantverksprogrammet inriktning Florist
– Yrkesintroduktion mot Hantverksprogrammet inriktning Florist

Sven Eriksonsgymnasiet:
– Spetsutbildningen Logistik- och e-handel

Tingsholmsgymnasiet:
– Estetiska programmet inriktning musik

Viskastrandsgymnasiet:
– Industritekniska programmet inriktning Produkt  och maskinteknik
– Programinriktat val mot Industritekniska programmet inriktning Produkt  och maskinteknik

Om du har sökt något/några av dessa program och inriktningar har du fått ett brev hem med informationen. Du kan i om- och nyvalsperioden 15 april- 17 maj ändra i din gymnasieansökan.

Följande program och inriktningar öppnar till hösten 2021:

Almåsgymnasiet:
– Programinriktat val mot Hantverksprogrammet inriktning Florist, lärlingsliknande utbildning

Viskastrandsgymnasiet:
– Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet