Om – och nyvalsperioden stängde den 15 maj kl. 16.00. Om du vill göra några förändringar i din ansökan eller göra en helt ny ansökan nu efter att ansökningsperioden har stängt, gör du det via Blankett för sent omval. Läs noga igenom informationen på blanketten innan du fyller i den. Tänk på att val som läggs till och val som flyttas upp över tidigare lagda val blir sena val. Sena val hanteras efter de val som är gjorda under den ordinarie ansökningsperioden. Tänk också på att du gör en ny ansökan om du fyller i en blankett för sent omval och att den därmed ersätter din gamla om du tidigare gjort en. Därför ska alla val skrivas ned, både gamla och nya, i den rangordning du önskar söka dem. Läs mer om sent omval. Arbetet med den slutliga antagningen har nu börjat. Resultatet från den slutliga antagningen beräknas vara klart senast den 1 juli.