Här kan du läsa om tidsplanen och viktiga datum för sökande till gymnasiet med start hösten 2023.

10 januari – 1 februari kl. 16.00

Ansökningsperiod

Vecka 14

Preliminära resultatet publiceras

17 april – 15 maj kl 16.00

Om- och nyvalsperiod

senast 1 juli (fredag)

Slutlig antagning publiceras

27 juli (onsdag)

Sista svarsdag på antagningsbesked

2 augusti (tisdag)

1:a reservantagningen

9 augusti (tisdag)

2:a reservantagningen

9 -14 september

Löpande reservantagning och fördelningar av platser

15 september (torsdag)

Antagningsenheten stänger för 2023 och reservanläggningen lämnas över till skolorna