Här kan du läsa om tidsplanen och viktiga datum för sökande till gymnasiet med start hösten 2023.

10 januari – 1 februari kl. 16.00

Ansökningsperiod

Vecka 14

Preliminära resultatet publiceras

17 april – 15 maj kl 16.00

Om- och nyvalsperiod

senast 1 juli 

Slutlig antagning publiceras

27 juli 

Sista svarsdag på antagningsbesked

2 augusti 

1:a reservantagningen

9 augusti 

2:a reservantagningen

9 -14 september

Löpande reservantagning och fördelningar av platser

15 september

Antagningsenheten stänger för 2023 och reservantagningen lämnas över till skolorna