Antagningsenheten Sjuhärad har nu stängt reservantagningen för läsåret 2023/2024.
Antagningsenheten har hand om antagningen till gymnasieskolan år 1 fram till den 15 september. Därefter går antagningen över till respektive gymnasieskola. Vill du byta program nu vänder du dig direkt till rektorn för det program du vill byta till. Du hittar deras kontaktuppgifter under menyn ”Kontakter”.